Metakognisjon og undervisning i statistikk

Det innledende statistikkurset vårt, STAT100, er organisert som et "vendt klasserom". I stedet for det tradisjonelle forelesningsformatet, ser elevene forelesningsvideoer hjemme og gjør sine øvelser i klassen. Lærerne bruker tiden på å veilede elevene i oppgavene sine, i stedet for å holde foredrag.

I tilsvarende forskning studerer vi hvordan ulike kognitive faktorer, som hjernefysiologi og personlighetsteori, påvirker studentenes læringsevner i statistikk og andre fag. En del av vårt arbeid innebærer å integrere nyere digitale plattformer i klasseromsinnstillinger. Målet vårt er å anvende statistiske og kognitive teorier på studentdata, og å implementere undervisningsmetoder som er tilpasset forskjellige kognitive stiler. Målet vårt er å motivere studentene til å ta i bruk personlige læringsstrategier for å nå et høyere nivå av forståelse.

Prosjekter:

 • Metakognisjon - personlighetsbasert læring

  Metakognisjon innebærer bevissthet rundt ens egne læringsstrategier og tankeprosesser, og har implikasjoner for hvordan elevene best lærer og lærere best underviser. Personlighetsbaserte læringsmetoder søker å skreddersy utdanning til individuelle kognitive typer, og bevege seg bort fra "one size fits all" klasserom. Vi bygger videre på våre tidligere prosjekter (se nedenfor) for å utvikle nye undervisningsmetoder for å tilpasse seg studentenes behov. I prosessen bruker vi tverrfaglig ekspertise innen psykologi, hjerneforskning, statistikk og pedagogikk.

  Prosjektet vårt inkluderer studenter fra STAT100. Studentene er en integrert del av prosjektet, ettersom data er samlet om personlighetstype, biometriske målinger, respons på forskjellige undervisningsmetoder og foretrukket metode for studier (individuelle versus gruppeinnstillinger).

  Vi samarbeider med Vitenparken og Læringssenteret ved NMBU, og Nasjonalt senter for realfagsrekruttering ved NTNU om dette prosjektet.

  BIAS-deltakere: Kathrine Frey Frøslie, Hilde Vinje, Trygve Almøy og Solve Sæbø

  Videre lesning:

  SæbøS.Almøy, T., Brovold, H. (2015). Does academia disfavor contextual and extraverted students?  Uniped, 38(4): 274–283.

  Invarians drøftet i et nevropsykologisk perspektiv med spesiell referanse til realfaglig kognisjon. 'Fire veier inn i matematikken'

  Personlighetskrise i forelesningssalen 

  "Kari" gruer seg til mattetimene, kan hun likevel bli sjefdesigner i et mobilselskap? 

 • Digitale tverrfaglige undervisningsmetoder

  En av utfordringene vi står overfor som lærere er å forklare studentene konteksten og relevansen av emner med en stort sett teoretisk komponent, for eksempel statistikk. Ved å bygge broer mellom forskjellige obligatoriske emner, kan vi grunnlegge det teoretiske med det praktiske, og motivere studenter videre i studiene. På KBM tar mange av våre studenter studenter introduksjonsmikrobiologi (BIO130) og statistikk (STAT100) samtidig. Dette gir oss muligheten til å utvikle tverrfaglige undervisningsmetoder for å øke læringsutbyttet i begge emnene.

  Dagens studenter drar fordel av forskjellige læringsplattformer, inkludert digitale verktøy som kortfilmer på internett. I prosjektet vårt utvikler vi filmer som kan brukes av studenter i både BIO130 og STAT100, laget av studenter som har tatt disse kursene. Filmene er forankret i BIO130, og vil bli brukt til å forklare laboratorieøvelser, og hvordan dataene samlet inn i disse øvelsene kan analyseres statistisk. Dataene som samles inn vil bli brukt av STAT100 studenter, som vil få en dypere forståelse av anvendt statistikk. På denne måten håper vi å utvikle en læringsplattform som kan utvides på tvers av andre fagområder.

  Vi samarbeider med NMBUs Læringssenter om dette prosjektet.

  BIAS-deltakere: Hilde Vinje og Kathrine Frey Frøslie

 • Vendt klasserom – statistikk

  Studentmangfold, både i utdanningsbakgrunn og kognitiv type, skaper utfordringer når de underviser i introduksjonsstatistikk i store klasserom. For å løse dette utviklet vi et stort klasserom med flip for STAT100, for å lage en mer tilpasningsdyktig undervisningsplattform enn det tradisjonelle forelesningsformatet. Studentene kan velge kursformat ved å delta på ukentlige kollokvier (og jobbe med medstudenter) eller ved å levere individuelle oppgaver. Vi analyserer læringsutbyttet i lys av forskjellige kognitive typer, og i henhold til hva slags kursformat studentene velger. Resultatene vil hjelpe oss å tilpasse undervisningsmetodene våre for å skreddersy dem videre til studentenes læringsevner.

  Vi samarbeider med Nasjonalt senter for realfagsrekruttering ved NTNU om dette prosjektet.

  BIAS-deltakere: Kathrine Frey Frøslie, Hilde Vinje, Solve Sæbø og Trygve Almøy

  Videre lesning:

  SæbøS.Almøy, T., Brovold, H. (2015). Does academia disfavor contextual and extraverted students?  Uniped, 38(4): 274–283.

  Vinje, H., Almøy, T., Brovold, H., Sæbø, S. (2019). Adaptive statistical education to motivate and enable a growing and increasingly diverse student population. Proceedings of the Satellite Conference of the International Association for Statistical Education (IASE), 1–5.

 • Prosjektbasert statistikks (STAT101)

  Siden noen studenter er motivert av utforskende læring, har vi pilotert et nytt kurs, STAT101, der studentene kan lære statistikk gjennom større prosjekter. I STAT101 navigerer studentene sine egne veier mot å finne ressursene og lære seg de statistiske metodene de trenger for å løse prosjektene sine.

  BIAS-deltakere: Hilde Vinje, Kathrine Frey Frøslie, Solve Sæbø og Trygve Almøy

 

 

 

 

 

Published 27. januar 2020 - 14:35 - Updated 30. juni 2020 - 17:52