Forskning

FU skal gi råd og strategiske innspill til rektor i strategiske saker som gjelder forskning. FUs mandat omfatter forskningsstrategi og – prioriteringer, forskerutdanning, rekruttering til forskning, forskningsformidling, internasjonalt forskningssamarbeid, innovasjon og verdiskaping, kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid, samt forskningsetikk og god vitenskapelig praksis.

FU er et kollegialt organ som skal ivareta helhetsperspektivet på NMBUs forskningsvirksomhet. FU rapporterer til rektor.

FU skal være en møteplass for menings-, erfarings- og idéutvikling

Published 31. oktober 2016 - 17:08 - Updated 23. mai 2017 - 19:31

Sider