Studentinnovasjon og entreprenørskap

Av Harrieth Lundberg

Bildene er av studenter og ansatte i lokalene til Eik Lab.
Samtlige personer på bildene har gitt samtykke til bruk av bilder ifm. presentasjon av Eik Lab og NMBU. 
(Alle fotos er produsert i mars 2023.

Det skjer en rekke aktiviteter knyttet til innovasjon og entreprenørskap for studenter ved NMBU. I denne artikkelen finner du oversikt over studentforeninger med fokus på innovasjon som ønsker kontakt med næringsliv, industri og offentlig sektor.

StartUpSmia

StartUpSmia er et samlepunkt for studentinnovasjon på NMBU. De bidrar med utvikling av student-ideer, fra idéutvikling til lansering av selskap.

Fra næringslivet ønsker de seg caser til innovasjonssprinter. Videre har smia også et innovasjonsfond som bidrar til at studenter får utviklet sine innovasjonsprosjekter.

Kanksje du kjenner noen i næringslivet eller industri som kan tenke seg å bidra til fondet eller med caser? Da finner du kontaktinformasjon her.

Nettsidene til StartUpSmia

Eik Lab - senter for studentinnovasjon

Eik Lab er et samlingssted for engasjerte studenter som ønsker å opparbeide seg relevant erfaring ved siden av studiet. De har nær kontakt med næringslivet og arbeider for å øke studentenes relevans for arbeidslivet.

Eik Lab ønsker å realisere studentenes ideer, gjerne gjennom caser som de får fra næringsliv og industri. Har du noen utfordringer? Ta kontakt med Eik.

Send gjerne en e-post til Eik om du ønsker kontakt: eiklab@nmbu.no

Nettsidene til Eik Lab
  Landskapsingeniørstudenter og landskapsarkitektstudenter bygger modellersom studentøvelse

Urban Lab NMBU

Dette skapervekstedet samler studenter på tvers av universitetets fagfelt. Målet er å finne innovative løsninger på dagsaktuelle utfordringer knyttet til byutvikling.

Studentene løser caser i Hackatonformat i en urban kontekst.

Gjennom deltakelse i Urban lab utvikler studentene ulike ferdigheter og kompetanse som kommer studentene og arbeidslivet til nytte.

Har du en case eller ønsker kontakt med Urban Lab? Da finner du mer informasjon og kontaktinformasjon her:

Nettsidene til Urban Lab

Food Lab

Food Lab er en plattform for innovasjon innen bærekraftig mat, med fokus på alternative proteiner.

Food Lab har base på Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM), og skal fremme studentaktiv læring, innovasjon, og samarbeid mellom akademia, forskning og næringsliv. 

Ønsker du kontakt med Food Lab, finner du informasjon på Linkedin

CRE8 konferansen

Konferansen er en årlig konferanse på Ås som samler flere innovasjonsaktører. Visjonen er å bidra til økt engasjement rundt innovasjon og entreprenørskap.

Målet er å engasjere, motivere og inspirere unge til å jobbe med idéutvikling.

CRE8 samler unike innovasjonshistorier i et program fylt med inspirerende talere. En kveld fylt med inspirasjon og glede!

Konferansen har fokus på å gi deltagerne inspirasjon, glede og nettverk. Konferansen inneholder spennende foredrag fra personer med erfaring fra næringslivet.

Ønsker du å sponse konferansen, eller ta kontakt med studentene bak konferansen?

Kontaktinformasjon til CRE8

Næringslivsutvalget ved NMBU

Næringslivsutvalget ved NMBU er bindeleddet mellom NMBUs studenter og næringslivet.

Utvalget jobber både for å gjøre studentene kjent med bedrifter, og gjøre bedrifter kjent med studentene ved NMBU.

Karrieredagen; høst og vår arrangeres bedriftsmesser som av Næringslivsutvalget ved NMBU. Her står bedrifter fra mange ulike fagmiljøer og -retninger på stand og møter studenter.

Deltakende bedrifter har også muligheten til å avholde workshops for studentene på messen.

Kontaktinformasjon til Næringslivsutvalget

Kontakt:

Eva Helene
Nagelhus

Forsknings- og innovasjonsavdelingen

Bildet viser , Solveig Fossum-Raunehaug , Forskning- og innovasjonsavdelingen , NMBU Bildet viser

Solveig Fossum-Raunehaug

Forsknings- og innovasjonsavdelingen

Publisert - Oppdatert

Del på