Studentinnovasjon og entreprenørskap

Av Harrieth Lundberg

Bildene er av studenter og ansatte i lokalene til Eik Lab.
Samtlige personer på bildene har gitt samtykke til bruk av bilder ifm. presentasjon av Eik Lab og NMBU. 
(Alle fotos er produsert i mars 2023.

Det skjer en rekke aktiviteter knyttet til innovasjon og entreprenørskap for studenter ved NMBU. I denne artikkelen finner du oversikt over studentforeninger med fokus på innovasjon som ønsker kontakt med næringsliv, industri og offentlig sektor.

Eik Lab - senter for studentinnovasjon

Eik Lab er et samlingssted for engasjerte studenter som ønsker å opparbeide seg relevant erfaring ved siden av studiet. De har nær kontakt med næringslivet og arbeider for å øke studentenes relevans for arbeidslivet.

De ønsker å realisere studentenes ideer, gjerne gjennom caser som de får fra næringsliv og industri.

Ønsker du kontakt med Eik kan du sende dem en e-post: eiklab@nmbu.no

Les mer om Eik Lab senter for studentinnovasjon
  Landskapsingeniørstudenter og landskapsarkitektstudenter bygger modellersom studentøvelse

Urban Lab NMBU

Dette skapervekstedet samler studenter på tvers av universitetets fagfelt. Målet er å finne innovative løsninger på dagsaktuelle utfordringer knyttet til byutvikling.

Studentene løser caser i Hackatonformat i en urban kontekst.

Gjennom deltakelse i Urban lab utvikler studentene ulike ferdigheter og kompetanse som kommer studentene og arbeidslivet til nytte.

Har du en case eller ønsker kontakt med Urban Lab? Da finner du mer informasjon og kontaktinformasjon her:

Nettsidene til Urban Lab

Food Lab

Food Lab er en plattform for innovasjon innen bærekraftig mat, med fokus på alternative proteiner.

Food Lab har base på Fakultet for Kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM), og skal fremme studentaktiv læring, innovasjon, og samarbeid mellom akademia, forskning og næringsliv. 

Ønsker du kontakt med Food Lab finner du informasjon på Linkedin

CRE8 konferansen

Konferansen er en årlig konferanse på Ås som samler flere innovasjonsaktører. Visjonen er å bidra til økt engasjement rundt innovasjon og entreprenørskap.

Målet er å engasjere, motivere og inspirere unge til å jobbe med idéutvikling.

CRE8 samler unike innovasjonshistorier i et program fylt med inspirerende talere. En kveld fylt med inspirasjon og glede!

Konferansen har fokus på å gi deltagerne inspirasjon, glede og nettverk. Konferansen inneholder spennende foredrag fra personer med erfaring fra næringslivet.

Ønsker du å sponse konferansen, eller ta kontakt med studentene bak konferansen?

Kontaktinformasjon finnr du her

Næringslivsutvalget ved NMBU

Næringslivsutvalget ved NMBU er bindeleddet mellom NMBUs studenter og næringslivet.

Utvalget jobber både for å gjøre studentene kjent med bedrifter og gjøre bedrifter kjent med studentene her ved NMBU.

Karrieredagen; høst og vår er bedriftsmesser som arrangeres av Næringslivsutvalget ved NMBU. Her står bedrifter fra mange ulike fagmiljøer og –retninger på stand og møter studenter.

Deltagende bedrifter har også muligheten til å avholde workshops for studentene på messen.

Ønsker du kontakt med Næringslivutvalget?

Kontaktinformasjon finner du deres nettsider

Kontakt:

Bildet viser , Solveig Fossum-Raunehaug , Forskning- og innovasjonsavdelingen , NMBU Bildet viser

Solveig Fossum-Raunehaug

Forsknings- og innovasjonsavdelingen

Publisert - Oppdatert

Del på