Stengte lakseelver kan gi tap på 330 millioner

Av Cathrine Glosli

Fiskestang
SnelleFoto: Shutterstock

Det er full stans i laksefisket i 33 elver i Sør-Norge. NMBUs forskere har analysert de økonomiske konsekvensene for næringen.

Forrige uke beordret Miljødirektoratet full stans i laksefisket i 33 elver fra svenskegrensen i sør til og med Trøndelag. Årsaken er en uventet og svært svak oppgang av laks i en rekke laksevassdrag i Sør-Norge i juni 2024.

– Når det er så lite laks i elvene, så er det etter vårt syn nødvendig å gjøre omfattende begrensninger i fisket, sier professor Øystein Aas ved NMBU.

Mann med caps
Professor Øystein Aas Foto: Privat

Han og kollega professor Stian Stensland har beregnet konsekvensene for næringen på vegne av organisasjonen Norske Lakseelver.

Forskerne har beregnet det totale omsetningstapet til å være rundt 330 millioner kroner bare i Agder og Trøndelag om elvene som der er stengt forblir stengt ut resten av sesongen. Det estimerte tapet på verdiskaping anses å ligge på rundt 123 millioner kroner.

Populære lakseelver stenges

Rapporten tar for seg konsekvensene for 11 av de 33 nedstengte elvene og er basert på lakseelvene i Agder og Trøndelag. Forskerne valgte disse to fylkene fordi de hadde de beste tilgjengelige dataene, samtidig som flere av landets aller mest besøkte lakseelver ligger i disse områdene. Dette er elver som Namsen, Gaula, Orkla og Mandalselva.

Når laksefisket stenges, går den lokale reiselivsnæringen en uviss sommer i møte. Det blir ikke salg av fiskekort, og fiskerne reiser andre steder for å fiske. Det påvirker hotell- og servicenæringen, samt andre turismeaktører og handel lokalt.

Laksefisker
Mandalselva er stengt for laksefiske fra og med 23. juni. Foto: Øystein Aas

Mange aktører som potensielt påvirkes

Tapet gjelder både direkte salg og tapet av verdiskaping i lokalsamfunnene der de stengte lakseelvene ligger, samt bortfall av såkalte tapet av indirekte verdiskaping (ringvirkninger). Tapet gjelder både direkte salg og tapet av verdiskaping i lokalsamfunnene der de stengte lakseelvene ligger, samt bortfall av såkalte ringvirkninger.

Det er også andre mulige konsekvenser av stengt laksefiske som enten kan redusere eller øke de økonomiske tapene, som forskerne ikke har hatt anledning til å se nærmere på her.

– Ett eksempel som vil redusere tapene er at de som hadde planlagt fiske i en stengt elv ikke får igjen penger de alt har betalt for fisket, eller at de velger å dra til en nærliggende elv som ikke ble stengt, sier Aas.

– Et motsatt eksempel der tapene øker, er om en laksefiskers reisefølge som ikke skulle fiske laks, men drive med andre ferieaktiviteter i samme området også velger å avlyse ferien sin. Disse tapene vil da komme i tillegg til de vi har beregnet.

Det er mange aktører lenger ut i verdikjeden for laksefiske som vil oppleve å miste inntekter, men som forskerne per nå ikke har hatt grunnlag for å belyse de økonomiske konsekvensene for.

Uvisst når elvene åpner

Ingen vet hvor lenge tiltakene vil vare. Elvene er per nå stengt på ubestemt tid.

– Vi har full forståelse for de ekstraordinære reguleringene som Miljødirektoratet har innført, understreker Aas.

– Det er god bruk av føre-var prinsippet at direktoratet gjør tiltak i lys av den dramatiske og overraskende svake lakseoppgangen som har vært så langt i 2024, avslutter han.

Forskerne bak rapporten:

Publisert - Oppdatert

Del på