Spennende samarbeid med kommuner

Av Eivind Norum

Campus Ås
Campus Ås.

NMBUs spisskompetanse kan føre til en enda mer klimarobust utvikling i Folloregionen.

Godt samarbeid er viktig om en skal nå felles klimamål. Nylig var flere av NMBUs forskere involvert i en workshop om klimarobust utvikling. Det skjedde sammen med Klima- og energinettverket i Follo. Nettverket består av kommunene Nordre Follo, Ås, Vestby, Frogn, Nesodden og Enebakk. I møtet mellom forskere og byråkrati ble det diskutert flere ulike tema som er viktige for blant annet arealplanleggingen i kommunene.

Food & society
Path to sustainable food systems
Litteraturhuset Oslo 30th of april

Denne dagen møttes  forskere og eksperter fra NMBU.
Hovedtaler er matsystemsforskeren Dr. Kate Schneider, fra Johns Hopkins
University Washington DC. Hun presenterer

Professor Siri Eriksen ved NMBUs bærekraftsarena TOWARDS beskriver samarbeidet med kommunene som viktig fordi en bærekraftig fremtid krever betydelige utslippskutt på tvers av ulike sektorer. Det krever også en rask implementering av klimatilpasningstiltak.  Eriksen understreker også betydningen av rettferdighet, inkludering og mangfold for å sikre effektive tiltak.

- Vi kan ikke oppnå effektive tiltak uten inkludering og samarbeid, sier Eriksen. Eriksen har tro på at samarbeid mellom NMBU og klimanettverket i Follo kan bidra positivt til å utvikle Folloregionen som en pådriver innen klimarobust utvikling.  

Til stede fra NMBU var forskere fra TOWARDS Bærekraftsarena. Blant annet Siri Eriksen (NMBU), Knut-Bjørn Stokke (NMBU), Mina de Marino (NMBU), og Jan Thomas Odegard Utviklingsfondet og TOWARDS.  De andre deltagerne inkluderte ledere og ansatte fra alle kommunene i Follo samt digital deltagelse fra Vestland fylkeskommune, og flere forskere fra NMBU med kompetanse innen arealplanlegging, klima, energi, miljø, vann og teknikk.  

Les mer om bærekraft på NMBU og våre bærekraftsarenaer.

Publisert - Oppdatert

Del på