Skatteforsk på Arendalsuka

Av Hector Enoc Ulloa Chinchilla

Skatteforsk arendal

Skatteforsk - Centre for Tax Research var til stede under årets Arendalsuka. Annette Alstadsæter og Andreas Økland, representerte Skatteforsk i ulike paneler.

Skattetriksing på 1-2-3

Skatteforsk Arendal med Andreas
Foto: Jens As

Hva er skatteparadiser og hvem bruker dem? I samtale med Aftenposten-journalist Anne Sofie Bergvall gikk Andreas Økland gjennom hvordan en hypotetisk rik person kan bruke skatteparadiser for å spare skatt. Økland forklarte hvordan rike personer både kan gjemme bort deler av sin egen formue fra skattemyndighetene i skatteparadiser og kan sørge for at overskuddet i bedriftene de eier flyttes til lavskatteland.

Økland snakket også om hva det betyr for skattesystemet at rike personer flytter til Sveits og andre skatteparadiser. Han pekte på at det største problemet ikke er tapte inntekter, men at det svekker skattemoralen og tilliten til skattesystemet blant de som sitter igjen i Norge. Arrangementet var et samarbeid mellom Forum for utvikling og miljø (ForUM), KFUK-KFUM, Attac, Kirkens Nødhjelp, Mellomkirkelig råd for Den norske kirke, Tax Justice Norge og Spire.

Se Skattetriksing på 1-2-3

Hvem eier hva i Norge?

Annette Skatteforsk Arendalsuka

Kartverket arrangerte panelsamtalen med Hannah Cook (direktør for Kartverkets eiendomsdivisjon), Nina Schanke Funnemark (skattedirektør i Skatteetaten), Gard Oterhom (journalist i Dagens Næringsliv), Lars Steinar Bjørkavåg, (seksjonssjef for strategiske økonomiske virkemidler i NSM), og Skattteforsks leder Annette Alstadæter. Paneldeltakere snakket om hvorvidt myndigheter har en god oversikt over hvem som eier hva i Norge og blindsonene av det som ikke er legitime investeringer i eiendom.

I en tid hvor eiendommer kan lett være registrert i skatteparadiser, på skallselskaper eller døde personer, ser vi at disse er brukt som gjenstand for hvitvasking, skatteunndragelse og økonomisk kriminalitet. Derfor er behovet for et register for reel eierskap større, sa Alstadsæter. Hun påpekte nødvendigheten for rapporteringsplikt for individer og selskaper, samt sanksjoner for de som ikke skulle følger kravene.

Alstadsæter fortalte hvordan forskningssentre som Skatteforsk bidrar med ny innsikt ved å bruke myndighetenes data på innovative måter. Dessverre er dataanalyse vanskelig på noen områder fremdeles, også for offentlige myndigheter, fordi det finnes ikke et helhetlig rammeverk for datainnsamling og utveksling mellom etatene for å sikre bedre skatteinnkreving og oversikt over eiendom.

På arrangementet «Økokrim i boligmarkedet», arrangert av Sparebanken Sør, ble det også nevnt hvordan Skatteforsks forskning har vært nyttig for myndighetene og hvor viktig det er å ha oppdatert data om reel eierskap av eiendom i Norge for å styrke nasjonal sikkerhet.

Publisert - Oppdatert

Del på