UBU i praksis

Det overordnede målet med "UBU i praksis" er at skoler og lærerutdanning sammen skal utvikle en praksis som fremmer utdanning for bærekraftig utvikling.

02 aug. 2017 - 01 juli 2022

NMBU og Viken Fylkeskommune

Om UBU i praksis

 • I prosjektet "UBU i praksis" er det overordnede målet at skoler og lærerutdanning sammen skal utvikle en praksis som fremmer utdanning for bærekraftig utvikling. Utdanning for bærekraftig utvikling kjennetegnes ved målet om å utvikle bærekraftige holdninger og handlingskompetanser hos elever.

  I "UBU i praksis" vil det derfor være fokus på å utforske hvordan skolen (elever, lærere, ledelse og andre kollegaer) kan utvikle et fokus på utdanning for bærekraftig utvikling på hele skolen.

  "UBU i praksis" vil også forske på hvordan erfaringene fra skolenes arbeid med UBU kan anvendes inn i lærerutdanningen for å utvikle en lærerutdanning som utdanner lærere som kan bidra til en bærekraftig utvikling.

  "UBU i praksis" vil arbeide med fire universitetsskoler tilknyttet NMBU (Frogn, Ski, Ås og Hvam videregående skole).

  • Arjen Wals: Professor II at NMBU and Professor of Transformative Learning for Socio-Ecological Sustainability, Wageningen UR.
   UNESCO Chair Social Learning for Sustainability. Senior Advisor Gothenburg Centre for Sustainable Development (GMV). Guest Professor at the Section for Learning & Teacher Education, Norwegian University of Life Sciences (NMBU). Read the Transformative learning blog.
  • "Hva hemmer og fremmer arbeidet med Utdanning for Bærekraftig Utvikling i videregående skole?"
   Kontaktpersoner: Astrid Sinnes og Birgitte Bjønness
  • Birgitte Bjønness: "Forskning og utvikling av Folkehelse og livsmestring i videregående skole".
   Prosjektet har som mål å utvikle og forske på undervisningspraksiser innen folkehelse og livsmestring som en del av utdanning for bærekraftig utvikling.
  • Knut Omholt: 'Hands free'?
   Tverrfaglig prosjekt sammen med Ås VGS. Strategi-prosjekt på REALTEK innen Menneskesentrert teknologi. Se kritisk på teknologi og undersøke både dens svakheter og styrker – hva er en hensiktsmessig balanse mellom det manuelle og det digitale?
  • Gerd Johansen og Margrethe Naalsund: Inquiry/problem based learning and system thinking (modelling) in math & physics.
  • Solveig Strangstadstuen: Prosjekt praksisopplæring – et felles ansvar.
   Problemstilling: Hvordan kan vi (studenter, praksislærere, universitetslærer) samarbeide om å videreutvikle emnet praksisopplæring i lærerutdanningene?
   Metode: Fokusgruppemøter på skolene med praksislærere og studenter. Tidsplan: Fokusgruppemøter i mars 2020. Videre samarbeid i 2020 på bakgrunn av møtene.
  • Anders Gåre Søraunet: Prosjektet er rettet mot bærekraftig bruk av vann i skolen. Formål er å videreutvikle skolen som bærekraftig enhet og utvikle elevenes forståelse av vann som ressurs.
  • Øyvind Mathisen (Offentlig sektor-ph.d.): Læreplanfornying - Forskning på undervisning av teknologi i et bærekraftsperspektiv.
  • Rosalie Mathie: Rosalie ønsker å samarbeide med lærere på Universitetsskolene for å støtte arbeidet deres med å fremme en hel-skole tilnærming til bærekraftig utvikling.
  • Ane Eir Torsdottir: Ane undersøker elevmedvirkning i skolehverdagen. I tillegg har prosjektet et fokus på hvordan elever kan medvirke i samfunnet og medvirke til en bærekraftig utvikling.
  • Line Brox: Undersøker hvordan kantina kan brukes som undervisningsarena knyttet opp mot overordnet del av læreplanen
  • Vilde Grytnes Lysaker: Tilrettelegging for det tverrfaglige temaet "Bærekraftig utvikling" i lærebøker i naturfag
  • Silje Synøve Johansen: Fysikklærers fokus på bærekraftig utvikling
  • Bendik Ruden Prestkvern: Hva er utfordringene og hvilke erfaringer er gjort i utforskerklasser? Hvordan blir de tverrfaglige temaene belyst gjennom bruk av utforskende arbeidsmetoder?  
  • Naomi Paas: Master i agroøkologi - Potensialet til «visionary thinking» for å utvikle menneskers agency for mat-systemer
  • Amalie Bråthen Strande: Hvilke muligheter og utfordringer er knyttet til underveisvurdering i tverrfaglige prosjekter innen bærekraftig utvikling?
  • Malin Arnesen Sandneseng: Masteroppgaven handler om hvordan elever kan øve systemtenkningskompetanse og selvbevissthetskompetanse for bærekraftig utvikling, gjennom et tverrfaglig undervisningsprosjekt for bærekraftig utvikling med livssyklusanalyse.  
  • Margrethe Espen: Hvordan øve kompetanser for bærekraftig utvikling ved hjelp av utforskende arbeidsmåter i biologi?
  • Rosalie Mathie: Education for Sustainable Development in Norway: Calling for a Whole Institution Approach (2020). Les mastergradsoppgaven her.