Illustrasjon: Medisinsk teknologi

Prosjektet ser på utvikling og effekt av studentaktive læringsformer i høyere utdanning.

01 jan. 2021 - 31 des. 2024

NMBU

  • Vårt fokus er utvikling av studentaktive læringsformer i høyere utdanning, og effekten dette har på læring.

    Et av prosjektene våre, Digitale arbeidsformer i veterinærstudiet, går ut på å øke den studentaktive læringen i veterinærutdannelsen og dermed sikre at veterinærstudentene får økt læringsutbytte, bli bedre i stand til å se fagene i sammenheng og foreta egne refleksjoner og vurderinger. Veterinærstudentene har i dette prosjektet testet ut digitale caseoppgaver innen smådyr-, hest- og produksjonsdyrmedisin i digitalt format (eClinic), og læringseffektene av dette digitale læringsverktøyet er nå under evaluering.

    Tidligere prosjekter: 

    Studentaktive læringsformer i emner med stort antall studenter (opp mot 200stk), der undervisningen ble endret fra tradisjonell forelesning med utstrakt bruk av Power Point til mer studentaktiv undervisning. Det endrede undervisningsopplegget vektla utvikling av omvendt undervisning, utarbeiding av begrepskart, samarbeidslæring, representasjoner/modeller i læring, presentasjon av fagstoff for medstudenter samt hverandrevurdering. 77% av studentene vurderte eget læringsutbyttet som godt eller svært godt etter endt undervisning og 80% av studentene anbefaler å videreføre dette studentaktive undervisningsopplegget.