PhD-prosjektets objekt – pedagogisk praksis i EIK Lab - som er et godt eksempel på en nedenfra og opp pedagogisk innovasjon som svarer opp studentenes interesser og arbeidslivets behov.

01 juni 2021 - 31 des. 2023

NMBU

Om prosjektet

  • Målet med prosjektet er å bidra til en bedre felles forståelse av og utvikling av pedagogisk praksis med mål om å øke studentenes arbeidslivsrelevans gjennom aksjonsforskning.

    Etablert som en uformell og løst strukturert makerspace og har utviklet seg til å bli et engasjerende miljø for å utvikle studentinnovasjoner. På grunn av de uformelle, sporadiske og extracurricular egenskapene ved EIK Lab er en stor del av den gjeldende praksisen udokumentert og ikke formalisert.