Forage as a local produced protein and energy feed for horses
Forage as a local produced protein and energy feed for horsesFoto: Rasmus Bovbjerg Jensen

I prosjektet ser forskerne på fôrmiddelevaluering av gress og belgplanter som fôr til hest.

01 jan. 2023 - 31 des. 2025

Stiftelsen Hästforskning

Om prosjektet

Mengden av grovfôr og næringsstoffinnhold har stor betydning for hestens atferd, helse og sykdom. Grovfôr til hester består nesten utelukkende av gress, og belgplanter anvendes sjeldent.

Belgplanter inneholder mer råprotein enn gress, og belgplanter lokalt produsert kan potentielt erstatte importerte proteinrike råvare, som for eksempel soyabønner. Fordøyeligheten av råprotein fra grovfôr er dog for det meste ukjent hos hester, og det er vanskelig å evaluere forskjellige proteinrike fôr korrekt mot hverandre. Fôrmiddelevaluerings systemer til hester er ugjennomskuelig og mangler logisk oppbygning i de nordiske lande.

Formålet med prosjektet er å skape viten av høy vitenskapelig kvalitet og med betydelig praktisk bruk for hestenæringen i de nordiske lande om protein og energiverdien av gress og belgplanter til hester.

Deltakere

Eksterne deltakere

Cecilia Müller, Associate Professor
Sveriges lantbruksuniversitet,  Institutionen för husdjurens utfodring och vård