Hummer

Langvarig overvåking av hummerbestanden for en mer bærekraftig forvaltning.

01 aug. 2020 - 31 des. 2030

Fiskeridirektoratet, Walvigs stiftelse

 • Svake bestander av hummer langs norskekysten har ført til opprettelse av en rekke fredningsområder. Det er mangelfull dokumentasjon av effekten av slike vernetiltakene, særlig i indre del av Oslofjorden. Dels fordi tiltakene er av en nyere dato og dels på grunn av manglende overvåkningsprogram. Det er viktig å øke kunnskapen om hvordan hummerpopulasjonene responderer på vern under de forhold som er i indre Oslofjord.

 • Vi undersøker effekter av fangstforbud på Oslofjordens hummere. Det overordnede målet er en mer bærekraftig forvaltning av den norske hummerbestanden.

  Vi fanger og merker hummer i Drøbaksundet, og sammenlikner områder med og uten vern. Fangstforbud gir oss en god mulighet til å se på utviklingen i de forskjellige delene av hummerbestanden og evaluere forvaltningens tiltak.

  Bachelorstudent Nora Colman er med på hummerfiske.
  Bachelorstudent Nora Colman er med på hummerfiske.

 • Foreløpige resultater fra prosjektet ble publisert mai 2023 i en fagrapport med tittelen: "Torsk og hummer i indre Oslofjord: Effekter av vernetiltak".

  Den består av data satt sammen av flere delprosjekter og masterprosjekter finansiert dels av NMBU gjennom betydelig egeninnsats og ved finansiering fra både Finn Jørgen Walvigs stiftelse (2020 og 2021) samt fra Fiskeridirektoratet (2022).

  Du kan laste ned hele rapporten (pdf) her
 • Lær mer om hvordan forskerne aldersbestemmer hummerne i denne videoen hvor masterstudent Erik Sandertun Røed forklarer: