Økt bærekraft ved Måling og Verifikasjon av energitiltak i dagligvaresektoren

Av Kirsti Pettersen

Dagligvarebransjen
DagligvarebransjenFoto: MATTIS SANDBLAD / VG

Bygninger globalt forbruker 40% av all produsert energi, og er en vesentlig bidragsyter til utslipp av klimagasser. Alexander Severinsens studie viser at det er mulig å oppnå mer enn 50% reduksjon av energibruken i dagligvare.

En skammens rapport

FNs klimapanels siste klimarapport er forstemmende lesning, men også, til forskningsrapport å være, usedvanlig tydelig. I rapporten har 700 eksperter fra 90 forskjellige land bidratt og blitt enige. Kort opp- summert - om vi ønsker å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grad trenger vi kraftige utslippskutt i alle sektorer - umiddelbart.

Bygninger gir store utslipp av klimagasser

På̊ global basis forbruker bygninger omtrent 40% av all produsert energi, og er en vesentlig bidragsyter til utslipp av klimagasser. Severinsens studie viser at i norsk dagligvare er det mulig å oppnå̊ en energireduksjon på over 50% gitt at det installeres ny teknisk infrastruktur i byggene. Hans studie bidrar med pålitelige metoder for å måle energireduserende tiltak.

Usikkerhet er en barriere

Tidligere forskning har vist at usikkerhet rundt oppnådd energibesparelse er en barriere for nye energitiltak. Alexanders forskning demonstrerer metoder som kan brukes for å forenkle målingene og vise besparelsene helt ned på timenivå.

Besparelsene i nær sanntid

Tidligere løsninger for å overvåke energibesparelse er ofte basert på målinger og rapporter som leveres lenge etter energitiltakene er gjennomført, noe som fører til at det er utfordrende å følge opp tiltakene underveis

  • Funnene viser at nye måter å samle inn og analysere energidata på gjør at det er mulig å følge opp energitiltak på en ny måte. Tiltakene kan kontinuerlig overvåkes og justeres for å oppnå økt besparelse. Dette gir nye insentiver for ytterlige reduksjon av energi, og er et insentiv til flere og mer presise energispareprosjekter.

Alexander Severinsen forsvarer sin avhandling «Increased sustainability in the food retail sector through Measurement and Verification of energy conservation measures» torsdag 13. April.

Publisert - Oppdatert

Del på