Hun har fått seks kalver før, nå får hun endelig være mor

Av Kristine Løwe

SmartCare er et prosjekt der man skal ha ku og kalv gående sammen i fjøset de første ukene etter fødsel for å se hva slags effekt dette har på kua og kalven.
SmartCare er et prosjekt der man skal ha ku og kalv gående sammen i fjøset de første ukene etter fødsel for å se hva slags effekt dette har på kua og kalven. Foto: Shutterstock / Jeffrey Schwartz

Ved Senter for husdyrforsøk forskes det på en ny løsning som gjør at kua kan være sammen med kalven sin.

Ved Senter for husdyrforsøk ved NMBU, er det ro i fjøset. Tre unge kalver tar ettermiddagsluren i myk flis. Rett utenfor bingen ligger en av mødrene og hviler sammen med ei venninne. Mor og kalv kan se og høre hverandre gjennom sprekker i treverket.

Ole, Dole og Doffen som de heter, reiser seg snart opp. Ikke lenge etter vagger det i inngangsporten. Det er «gamlemor» som kommer på besøk. Gjennom øremerket sitt har hun og to andre mødre tilgang til bingen der kalvene befinner seg. «Gamlemor» har fått seks kalver før. Men det er første gang hun får være mamma. Melkekyr blir fratatt kalven samme dag den blir født i konvensjonell drift. Må det være slik? Julie Føske Johnsen tok en doktorgrad ved NMBU Veterinærhøgskolen om det å holde ku og kalv sammen.

Da hun leverte avhandlingen sin, var hun klar for å forske på noe annet. Men nå er hun tilbake på det samme sporet. Under en innovasjonscamp i februar kom nemlig hun og gruppen på en idé. Hva med å designe en løsning som gjør at mor kan besøke kalven sin? – Ideen var å lage en løsning der ku og kalv ikke er sammen hele tiden, men at man også kan holde de litt fra hverandre. Slik blir kalven klar til å bli en drøvtygger og til livet etter.

Hun ble huket tak i av Irma Caroline Oskam, lederen for Senter for husdyrforsøk ved NMBU. Les hele saken hos Forskning.no

 

Fakta

SmartCare er ett samarbeidsprosjekt mellom TINE, Veterinærinstituttet, Felleskjøpet Agri, NORSØK, Senter for Husdyrforsøk ved NMBU og DeLaval.

Prosjektet jobber med en løsning for mjølkeprodusenter som ønsker et praktisk system som tillater ku og kalv å gå sammen de første ukene etter fødsel. SmartCare-bingen skal etableres og testes på Senter for Husdyrforsøk i Ås høsten 2019.

Publisert - Oppdatert

Del på