Helse og arbeidsmiljø

Trenger du helsehjelp eller noen å snakke med?

Helsehjelp

Alle som bor i Norge har rett på helsehjelp. 

Alle internasjonale studenter som har opphold i Norge for mer enn 12 måneder har rett til å registrere seg hos en fastlege i Norge. Du behøver et norsk personnummer for å kunne registrere deg.

Du kan fortsatt se lege selv om du ikke har mottatt personnummeret ditt enda.

Ønsker du å bytte fastlege?

Kontaktdetaljer for leger i Ås

Arbeidsmiljø

Alle ansatte har medansvar for å bidra til et godt arbeidsmiljø ved NMBU. I tillegg kan Personal- og organisasjonsavdelingen (POA), bedriftshelsetjenesten Falck Helse og NAV arbeidslivssenter tilby støttende aktiviteter.

Hvem kan du snakke med på fakultetet?

Som ph.d.-kandidat har du to primære kontaktpunkter: 1. din hovedveilder og 2. personalansvarlig i forhold til din ansettelse.

Når du har det ekstra tøft er det viktig at din leder vet om dette, og at du har noen på fakultetet du kan henvende deg til. Det kan være den med personalansvar for deg, en som jobber med koordinering av personalrelaterte aktiviteter, eller en du liker å snakke med. 

Tilbud via Personal- og organisasjonsavdelingen (POA)

POA tilbyr coaching og støttesamtaler underveis i ph.d.-utdanningen.

Kontakt Gro Holter for informasjon og avtale, gro.holter@nmbu.no.

POA arrangerer diverse kurs og seminarer. Alle kurstilbud finnes i kurskatalogen (lenke til intranett).

Bedriftshelsetjenesten tilbyr

 • Kurs i stressmestring og andre relevante kurs på forespørsel. Kursene kan arrangeres ved enkeltfakulteter eller for hele NMBU
 • Samtaleterapeut eller psykolog – kun akutte timer. Kontakt gro.holter@nmbu.no for å sette opp avtale med helsepersonell som er utdannet for å holde samtaleterapi/veiledning/coaching ved bedriftshelsetjenesten NMBU har avtale med.
 • Fysioterapeut – arbeidsplassvurdering og veiledning i forebygging av helseplager. Kontakt lokal administrasjon. 

NAV Arbeidslivssenter

Bidrar med gratis kurs eller andre tiltak som kan forbedre arbeidsmiljøet på forespørsel. Kontakt Nina Nyvoll Vikshåland; nina.nyvoll.vikshaland@nav.no.

Meld avvik

Ved lovbrudd, mobbing, konflikter, seksuell trakassering eller andre kritikkverdige forhold. Si fra NMBU

Treningstilbud for ansatte

 • Gratis trening for ansatte på EIKA treningssenter hver onsdag kl 1500-1600. Ta med ansattkortet ditt!
 • Medlemskap og tilgang til en rekke treningstilbud ved EIKA treningssenter
 • Medlemskap i NMBUs bedriftsidrettslag (NMBU-BIL)
 • NMBU-BIL tilbyr lagsporter som pilates, klatring, skyting, løping, innebandy, sykling og fotball til ansatte og ph.d.-kandidater.
  Vil du bli medlem? Vil du lage en gruppe for en ny aktivitet?
 • Kontakt oss på bil@nmbu.no

Stipendiaters rettigheter og plikter ved sykefravær

For postdoktorer og stipendiater gjelder de samme rettigheter og plikter ved sykdom på samme måte som for øvrige ansatte. Se rutiner for sykemelding under Helse – Sykdom i Personalhåndboken, og trykk på boksene i rutineflyten for å få opp tekst. NMBU følger intensjonsavtale om et inkluderende arbeidsliv.

Ved fravær som har vart i mer enn to sammenhengende uker se Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat (lenke til Lovdata) §2-3.

Se videre om avbrudd og forlengelse i avtaleperioden i Ph.d.-forskriften § 6-2 Avtaleperiode, og avsnitt som berører dette tema i din ph.d.-avtale.

Fakta

Nøkkelnummer:

Ring 113 dersom det er akutt og står om liv

Dersom det ikke står om liv

 • Ring fastlegen din (andre åpningstider)
 • 116 117 for Follo Legevakt når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente. Helsestasjonens vakttelefon er åpen hele døgnet. De kan også hjelpe deg med å finne en tilgjengelig lege.

Psykisk helseråd eller nødsituasjon:

 • Folloklinikken: Tlf 64 85 20 00 (dagtid)
 • Akutt-team: Tlf 67 96 50 00 (døgnåpen, nødsituasjon)
 • Folloklinikken (døgnenheten): Tlf 952 96 280

Publisert - Oppdatert

Del på