Medarbeidere og studenter ved Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap - KBM, arbeider med gjær i pilotanlegget for bioraffinering ved NMBU.
Medarbeidere og studenter ved Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap - KBM, arbeider med gjær i pilotanlegget for bioraffinering ved NMBU.Foto: Håkon Sparre

Bioraffineriet er en fasilitet for foredling og raffinering av de aller fleste typer biomasser. Bioraffineringslaben ved NMBU brukes til forskning, undervisning og innovasjon. Vi tar også oppdrag fra eksterne samarbeidspartnere og næringsliv.

Om Bioraffineringslaben 

 • I lokalene våre finner du infrastruktur og utstyr for forskning, innovasjon og undervisning ved NMBU. Vi kan også ta på oss oppdrag for eksterne samarbeidspartnere og andre kunder. 

  Labpiloten for bioraffinering kan blant annet bearbeide restråstoff og plussprodukter som ikke er næringsmidler i 30-50 liters skala.

  Bioraffineriet én av flere prosesshaller tilknyttet Matpiloten, Norges eneste forskningsfabrikk for mat. 

  Se animasjonsfilm om bioraffineriet:

  Her viser vi hvordan vi har benyttet bioraffineriet i to prosesser for fremstilling av nyttige produkter. I den første viser vi hvordan vi har produsert gjær som skal brukes som en fór-ingrediens. I den andre prosessen viser vi hvordan vi har isolert og renset opp karbohydratet mannan fra granflis. Dette mannanet har vi ‘spesial-designet’ for at det skal stimulere vekst av ‘riktige’ bakterier i tarmen. 

  Medvirkende: Håkon Sverdvik, Bjørge Westereng, Vibeke Leirvik, Eirik Bromstad.

 • Utstyr som finnes i bioraffinerineringslaben er blant annet:

  • Oppmaling (ball mill, cutter mill)
  • 30 liter fermentor
  • Filtreringsutstyr (posefilter og klokkefiltere)
  • Ultrafiltrering/nanofiltrering
  • Spraytørke
  • Høy tørrstoffreaktorer/hydrolysetanker (for enzymbearbeiding av råstoff der man ønsker å tilsette minst mulig vann)
  • 50 liter hydrolysetanker (temperaturkontrollerte)
 • To store sentre som er viktige for arbeidet ved bioraffineriet fremover er:  

  1) Bio4Fuels: et forskningssenter for miljøvennlig energi (FME), med mål om å utvikle nye typer bærekraftige biodrivstoff som kan produseres kommersielt.   

  NMBU er vertsinstitusjon og SINTEF er prosjektleder. I tillegg har Bio4Fuels et stort antall brukerpartnere fra industri og forvaltning fra Norge og flere andre europeiske land. Bio4Fuels driver forskning, innovasjon og utdanning innen produksjon av avansert biodrivstoff og andre bioraffineringsprodukter. 

  Bio4Fuels er finansiert av Norges forskningsråd og bruker- og forskningspartnerne. 

  2) SFI Industrial Biotechnologyet forskningssenter som skal arbeide for å bevege Norge mot en mer fremtredende internasjonal posisjon innen industriell bioteknologi med tanke på økt konkurranseevne for norsk bioteknisk industri og bringe fram innovasjoner med stort markedspotensial nasjonalt og internasjonalt, eksempelvis fra bærekraftig bruk av råstoffer, skogrester, biomasse fra makroalger og sidestrømmer fra kjøtt- og fiskeri- og havbruksnæringen.  

  Industriell bioteknologi innebærer industriell anvendelse av moderne bioteknologiske metoder, enzymer og mikroorganismer for produksjon av et mangfoldig utvalg av varer, inkludert kjemikalier, farmasøytiske produkter, matvarer og fôringredienser, vaskemidler, tekstiler, energi og materialer.  

  3) Bioraffineringslaben er også sentral for flere store forskningsprosjekter innen matvitenskap.  

  Ett av disse er forskningssenteret Foods of Norway, som har som hovedmål å utvikle bærekraftige fôrressurser fra underutnyttet biomasse som skog, makroalger (tang og tare) og grovfôr ved hjelp av ny teknologi.

  Senteret skal også utvikle robuste husdyr med høy fôreffektivitet for å øke produksjon av melk, kjøtt og fisk basert på lokale fôrressurser.

  Senteret skal også utvikle robuste husdyr med høy fôreffektivitet for å øke produksjon av melk, kjøtt og fisk basert på lokale fôrressurser.


  Se video om bioraffineriets rolle i Matpiloten: