Smart Grid konseptuell abstrakt
Smart Grid konseptuell abstraktFoto: Shutterstock

Forskningsgruppen for digitale elektriske kraftsystemer forsker på nye måter å drifte framtidens strømnett mer optimalt, blant annet ved å undersøke om vi kan ta i bruk fleksibel effekt hos forbrukere samt overvåkning av fornybare energisystemer.

Om forskningsgruppen