Forskningsstøtte

NMBU tilbyr en rekke tjenester for å støtte ansatte og studenters forskningsaktiviteter. Det kan gjelde søknader om forskningsmidler, budsjettering og økonomi i prosjekter, profilering av forskningen, IPR, personvern, etikk, IT-støtte m.m.

Ansatte og studenter finner fullstendig informasjon om støttetilbudet og kontaktpersoner på NMBUs interne nettsider.