Forskningsprosjekter ved institutt for lærerutdanning og utdanningsvitenskap

NMBUs lærerutdannere driver forsknings- og utviklingsarbeid rettet mot skoleeiere, skole, klasserom og andre læringsarenaer, høyere utdanning og arbeidsliv. Vi utvikler forskningsbasert kunnskap innen læring, undervisning, vurdering og samarbeid.

Forskningsprosjekter

  • Skolehager for en bærekraftig framtid
   Prosjektet "Skolehager for en bærekraftig framtid" har som mål å frambringe kunnskap om skolehager som arena for læring og danning.
   Kontaktperson: Mette Synøve Nordby.
  • Inquiry-based learning in mathematics education
   Inquiry-based learning and teaching of calculus in continuing education for in-service teachers.
   Kontaktpersoner: Margrethe Naalsund, Marte Bråtalien og Joakim Skogholt.
  • Universitetsskoleprosjektet NMBU – Akershus fylkeskommune.
   Fire universitetsskoler i Akershus fylkeskommune Frogn vgs., Ski vgs., Hvam vgs. og Ås vgs. har som mål å forske på og utvikle lærerutdanning og undervisning i skolene innen utdanning for bærekraftig utvikling.
   Kontaktperson: Siv Paus Brovold.
  • Realfag for yrkesfagelever.
   Prosjektet ser på fagfornyelsen, læreplanene som innføres fra 2020, som gir et spennende skifte for hvordan realfagene skal tenkes inn som en del av yrkesfaglig opplæring.
   Kontaktpersoner: Mette Nordby og Gerd Johansen.
  • Innovations in teaching and learning through contextualized approaches to increase the quality, relevance and sustainability of education in Nepal.
   An education for development project in collaboration with Tribhuvan University of Nepal. (NORHED-prosjekt, koordinert av LANDSAM).
   Kontaktpersoner: Erling Krogh, Sigrid Gjøtterud, Birgitte Bjønnes, Astrid Sinnes og Linda Jolly.
  • UBUN – Utdanning for bærekraftig utvikling i naturfag.
   Vi ser på ulike temaer fra fysikk, kjemi og biologi og hvordan kunnskap fremmer utdanning for bærekraftig utvikling. Det vil være fokus på refleksjon rundt de utfordringer jorda og menneskene står overfor, samt hvordan undervisning for bærekraftig utvikling kan utvikle elevenes handlingskompetanse.
   Kontaktpersoner: Linda Godager, Iren Abrahamsen, Elise Bergli og Birgitte Bjønness.
  • Mangfold.
   Målet for prosjektet er utfo­­­­­rsking av mangfold i det urbane naturfagrommet. Prosjektet er todelt: 1) Klasseromsforskning der elevmangfold, identitetsarbeid og andregjøring (othering) i møtet med skolens naturfag utforskes 2) Elevmangfold som tema i lærerutdanning.
   Kontaktperson: Gudrun Jonsdottir.
  • Yrkesdidaktikk i naturbruk.
   Naturbruksdidaktikk innen naturbasert produksjon og naturbasert aktivitet.
   Kontaktperson: Erling Krogh.
  • TRANSTIKK – Transfaglig undervisning og læring i master i Urbant Landbruk.
   Hvordan kan urbant landbruk bidra til en bærekraftig fremtid? NMBU har tatt utfordringen med å utvikle et masterprogram som kan bidra til den nødvendige kompetansen for å møte behovet for handling.
   Kontaktperson: Sigrid Gjøtterud.
  • Studentaktiv læring i høyere utdanning.
   Vårt fokus er utvikling av studentaktive læringsformer i høyere utdanning, og effekten dette har på læring. 
   Kontaktpersoner: Linda Helen Godager, Runa Rørtveit, Iren Øvre Abrahamsen, Martine Charlotte Liland
  • Lærerkompetanse i bærekraftig utvikling.
   Utdanning for bærekraftig utvikling er en utdanning som har som mål å utdanne mennesker som kan bidra til et mer bærekraftig og rettferdig samfunn for alle (United Nations Educational & Organization, 2014).
   Kontaktpersoner: Linda Helen Godager, Iren Øvre Abrahamsen, Elise Bergli

Ph.d.-prosjekter