Elektrisitetspriser

Av Kirsti Pettersen

Erik Smith-Meyer
Erik Smith-MeyerFoto: Privat

Erik Smith-Meyers doktorgradsarbeid konkluderer med at usikkerheten i værprognoser bør ihensyntas når man lager prisprognoser i elektrisitetsmarkedet.

Avhandlingen utforsker hvordan kraftmarkedet Nord Pool priser fremtidsrettet informasjon. Nærmere bestemt undersøker avhandlingen markedseffisiensen, eller forventningsskjevheten, til derivatsiden av kraftmarkedet, hvordan foventet temperatur prises av markedet, og hvordan man skal ta hensyn til usikkerheten til fremtidig informasjon.

Ved hjelp av markedsdata og fremtidsrettet informasjon fra terminpriser gir avhandlingen nye bevis på hvordan effisiensen i futuresmarkedet på Nord Pool har utviklet seg.

Videre undersøker avhandlingen sammenhengen mellom temperatur og kraftpriser og hvordan temperaturprognoser er priset inn i kraftprisene.

Funnene tyder på at futures for spotprisen på Nord Pool har vært forventningsrette anslag over den fremtidige spotprisen siden 2008.

Videre ble effekten av temperatur på pris undersøkt og funnet å være sesongavhengig, forskjellig på tvers av norske prissoner og forskjellig på tvers av priskvantiler.

Informasjonen fra temperaturprognosene er også gunstig å bruke i prisprognoser i inntil 9 dager fremover, men usikkerheten i temperaturprognosene må tas høyde for.

Publisert - Oppdatert

Del på