Før du søker

Hvis du er ny søker til forskerutdanningen ved NMBU, anbefaler vi deg å lese dette.

  • Forutsetter fullført mastergrad eller profesjonsgrad
  • Normert til tre års fulltidsstudier
  • Selvstendig forskningsarbeid på 2,5 år
  • Opplæringsdel på minimum 30 studiepoeng
  • Avsluttes med offentlig prøveforelesning og disputas
  • NMBU har åtte ph.d.-programmer, ca. 500 ph.d.-studenter og 80-90 disputaser årlig
 • Utdanning

  Du må ha mastergrad av minst 120 studiepoengs omfang som er bygd på en bachelorgrad på minimum 180 studiepoeng (ECTS), eller cand.med.vet.-grad, eller integrert mastergrad på minimum 300 studiepoeng (ECTS).

  Faglig bakgrunn og eventuelle karakterkrav

  Du må ha sterk faglig bakgrunn fra ditt tidligere studium og den må være faglig relevant for ph.d.-programmet det søkes opptak ved. Enkelte fakulteter ved NMBU har egne karakterkrav. Se mer informasjon i fakultetenes utfyllende regler her.

  Engelskkunnskaper

  Du må dokumentere ferdigheter i engelsk, skriftlig og muntlig. Kravet kan dekkes på én av følgende måter (jf. § 5.2 i ph.d.-forskriften):

  a. Engelsk fra Vg1 i norsk videregående skole (140 årstimer) med karakteren 4 eller bedre, eller engelsk fordypning fra Vg2 eller Vg3 med bestått karakter, eller International Baccalaureat (IB) Diplom.
  b. Engelsk språktest:

  i.   TOEFL-test med minst 580 poeng for Paper-based test (PBT), eller 92 poeng for Internet-based test (IBT), eller
  ii.  IELTS Academic test med minst 7.0 poeng, eller
  iii. Cambridge Certificate, C1 Advanced eller C2 Proficiency, med karakteren C eller bedre, eller
  iv.  Pearson Test of English (PTE Academic) med minst 65 poeng.

  c. Minimum ett fullført år av universitetsstudier i Storbritannia, Irland, USA, Canada, New Zealand eller Australia. En fullført bachelorgrad, eller minimum ett fullført år av masterstudier, med engelsk som undervisningsspråk, i et nordisk land.

  Engelskferdigheter på tilsvarende nivå som beskrevet i punktene a.-c., men dokumentert på andre måter, kan i særskilte tilfeller godkjennes av fakultetet etter en individuell vurdering av søkers dokumentasjon.

  Finansiering

  Du må ha tilstrekkelig finansiering for hele avtaleperioden (dvs. 3 års fulltidsstudier) for å kunne få opptak. Den vanligste finansieringsformen er tilsetting i en stipendiatstilling.

  Doktorgradsstipend / stipendiatstilling

  Et doktorgradsstipend innebærer at du får et midlertidig ansettelsesforhold (åremålsstilling) med arbeidsplass ved et av universitetets fakulteter. Stipendiatstillinger gis normalt for 3 år uten pliktarbeid eller 4 år med pliktarbeid. For å få en stipendiatstilling må du søke på en utlyst stilling. Ved NMBU legges det kontinuerlig ut nye stillinger. Se oversikt over ledige stipendiatstillinger i lenkelisten nedenfor.

  Ekstern finansiering

  Det er også mulig å få opptak med annen finansiering. Eksempler på slik finansiering kan være ansettelse i stipendiatstilling eller i stilling med tilstrekkelig forskningstid ved en annen institusjon. Din arbeidsgiver (og du) kan kanskje søke om nærings-ph.d. eller offentlig sektor-ph.d?

  Dersom du sikrer ekstern finansiering og/eller har en arbeidsplass utenfor NMBU kan det bli stilt krav om tilknytning til et fagmiljø ved NMBU, og om at du skal oppholde deg ved NMBU i en periode av doktorgradsutdanningen. Dette kalles residensplikt. Du finner mer informasjon i fakultetenes utfyllende regler.

  Dersom du har ekstern finansiering, må du kunne dokumentere fullfinansiering for hele opptaksperioden inkludert driftsmidler.

  Andre krav

  Fakultetet som det søkes opptak ved, kan stille krav om at du gjennomgår særskilte kurs og/eller består særskilt prøve før opptak. Se mer informasjon i fakultetenes utfyllende regler.

 • NMBU har sju fakulteter og åtte ph.d.-program, det vil si ett ph.d.-program per fakultet ved BIOVIT, HH, KBM, MINA, REALTEK og VET, og to ph.d.-program ved LANDSAM. Hvert enkelt fakultet har ansvar for sitt/sine program.

  NMBU har én ph.d.-forskrift som gjelder for alle fakultetene og programmene, og hvert fakultet har i tillegg egne utfyllende regler, som sier noe mer detaljert for eksempel om opptakskrav til fakuletets program. Forskrift, utfyllende regler og retningslinjer kommer du til fra lenkelisten nedenfor.

 • Du bør aldri starte med å søke om opptak helt på egen hånd uten å ha vært i kontakt med fakultetet på forhånd. I lenkelisten nedenfor finner du kontaktpersoner ved de enkelte fakultetene. Er du usikker på hva som er rett program eller fakultet for deg, spør forskerutdanning@nmbu.no, så hjelper Anna eller Antonella deg videre.

Har du generelle spørsmål om ph.d.-utdanningen, kontakt:

Forskerutdanning@nmbu.no, eller direkte til en av oss: