Forskrifter og retningslinjer for doktorgrader ved NMBU

Forskrifter:

Ph.d.-graden

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) (lenke til Lovdata)

Fastsatt av Universitetsstyret 30.01.2020, i kraft 01.07.2020. Mindre endringer vedtatt av universitetsstyret 17.09.2020 (i kraft 01.10.2020).

Fakultetene har egne utfyllende regler til ph.d.-forskriften:

FakultetUtfyllende regler for ph.d.-program
Biovitenskap (BIOVIT)Husdyr- og akvakulturvitenskap
Biovitenskap (BIOVIT)Plantevitenskap
Biovitenskap (BIOVIT)Biovitenskap
Handelshøyskolen (HH)Økonomi og administrasjon
Kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM)Natur- og matvitenskap
Landskap og samfunn (LANDSAM)International Environment and Development Studies
Landskap og samfunn (LANDSAM)Samfunnsutvikling og planlegging
Miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)Miljøvitenskap
Miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)Naturforvaltning
Miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)Miljøvitenskap og naturforvaltning
Realfag og teknologi (REALTEK)Realfag og teknologi
Veterinærhøgskolen (VET)Veterinærvitenskap

Dr.philos.-graden

Fastsatt av Universitetsstyret 19.01.2017, i kraft 01.03.2017.

Graden dr.philos. kan tildeles akademikere som har kvalifisert seg til doktorgrad på egen hånd, uten formell veiledning.  

Forskrift for graden doctor philosopiae (dr.philos.) (lenke til Lovdata)

Les mer om dr.philos.-graden her.

Tidligere forskrifter (ph.d. og dr.philos.)

Spørsmål til tidligere doktorgradsforskrifter kan sendes til forskerutdanning@nmbu.no.

Retningslinjer:

Veiledere:

Veiledere for bedømmelse av ph.d.-avhandlinger ved fakultetene:

Veiledere for skriving av innledningskapittelet («Kappen») i en ph.d.-avhandling:

Nyttige nettsider: