4 Sept Public Defence - Nina Marie Andersen (ILP)

Av Kari Elise Moxnes

PhD degree – Trial Lecture and Public Defence
Nina Marie Andersen, Department of Landscape Architecture & Spatial Planning will defend her PhD thesis: 
"Kritikken og verket:
En refleksjon over fremstilling av landskapsarkitektur som estetisk virksomhet
i tidsskriftet Havekunst"
on Friday 4 September 2015.

English title of thesis:
"Criticism and the work: A discussion of the representation of landscape architecture as aesthetic activity in the review Havekunst"

Prescribed subject of the trial lecture:
"Gestus i praksis – noe om de vanskelighetene som i hverdagsprosjektenes rutine må håndteres for å skape en dialogisk kunnskapsutvikling og egentlig verksforståelse i landskapsarkitektens fagområde"

Time and place for the trial lecture and the public defence:
Friday 4 September 2015 at 12:15 in T401, Tårnbygningen / NMBU Tower Building, Campus Ås
The trial lecture and the public defence will be conducted in Norwegian.

Supervisors:
Professor Anne Katrine Geelmuyden, NMBU, Department of Landscape Architecture and Spatial Planning (Main supervisor)
Professor Karsten Jørgensen, NMBU, Department of Landscape Architecture and Spatial Planning (Co-supervisor)

Evaluation committee:
First opponent: Professor Eva Gustavsson, Swedish University of Agricultural Sciences, Sweden
Second opponent: Post Doc Svava Riesto, University of Copenhagen, Denmark
Coordinator: Professor Annegreth Schirdewahn-Dietze, NMBU, Department of Landscape Architecture and Spatial Planning

The doctoral thesis is available for public review at the NMBU library.
Thesis number 2015:10, ISSN 1894-6402, ISBN 978-82-575-1267-5.

Publisert - Oppdatert

Del på