Kari Elise Moxnes

Kari Elise Moxnes

Seniorrådgiver

 • Forskningsavdelingen

Arbeidsområder:

 • NMBUs utenlandsstipend for fast vitenskapelig ansatte, ph.d.-er, postdoktorer og spesialistkandidater
 • Forskningsprisen og Alf Bjørseths Inspirasjonspris
 • Samarbeid mellom NMBU og eksterne parter, med hovedvekt på "Campus-kameratene" Nibio, Nofima, Veterinærinstituttet, og UiO:Livsvitenskap
 • Vitnemålsproduksjon - doktorgrader ved NMBU

I perioden 2015-2020 arbeidet jeg med alle slags saker og spørsmål knyttet til forskerutdanningen og doktorgrader ved NMBU, både ph.d.-grader og dr.philos.-grader. 

Tidligere arbeidserfaring:

2012-2014: Studierådgiver, UNIS AS - Universitetssenteret på Svalbard

2007-2012: Seniorrådgiver, Studieavdelingen, NMBU

1999-2007: Prosjektleder, Norsk Landbruksrådgiving, sekretariatet i Ås

1993-1999: Avdelingsleder og prosjektleder, Forskningsparken i Ås

1987-1992: Redaksjonssekretær i tidsskriftet "Norsk Hagetidend".

Utdanning:

Sivilagronom / Cand. agric. innen hagebruksvitenskap (NLH 1982-1987)

Produksjonsgartner (Statens gartnerskole Staup 1981-1982).

  • NMBU utenlandsstipend for vitenskapelig ansatte og ph.d.-kandidater + postdoktorer
  • NMBUs Forskningspris og Alf Bjørseths Inspirasjonspris
  • FS Doktorgradsmodulen
  • Samarbeid NMBU-UiO om årlige Life Science-dager
  • Forskerutdanning og ph.d.-/dr.philos.-grader (backoffice ressurs)