19 Jan 2015 - PhD Defence Birgitte Bjønness (IMT)

Av Kari Elise Moxnes

PhD degree – Trial Lecture and Public Defence
Birgitte Bjønness, Department of Mathematical Sciences and Technology,
will defend her PhD thesis: Open inquiry in science classroms: exploring and developing teachers' practice in upper secondary school, on 19 January 2015.

Norwegian title of thesis:
Åpne utforskende arbeidsmåter i naturfag: forskning og utvikling av læreres praksis i videregående skole

Prescribed subject of the trial lecture:
Fra start til mål: Hva vet vi fra forskning om læringsprogresjon innen utforskende arbeidsmåter i naturfag, for aldersgruppen 6-19 år? Er det råd å gi til læreplanutviklere?

Time and place for the trial lecture and the public defence:
Monday, 19th January, at Vitenparken, Fredrik A. Dahlsvei 8, 1430 ÅS

10.15   Trial lecture
12.15   Presentation of thesis work by the candidate
12.45   Public defense commences

Supervisors:
Professor Erik Knain, IMT, NMBU (Main supervisor)
Professor Stein Dankert Kolstø, Department of Physics and Technology, University of Bergen (Co-supervisor)

Evaluation committee:
Dr. Per M. Kind, Divisional Director for Post Graduate Research, School of Education, Durham University, UK
Dr. Martin Krabbe Sillasen, Docent, VIA University College, Denmark
Associate Professor Guðrún Jónsdóttir, Department of Mathematical Sciences and Technology, NMBU

The doctoral thesis is available for public review at the NMBU library.
Thesis number 2014:77, ISSN 1894-6402, ISBN 978-82-575-1237-8

Publisert - Oppdatert

Del på