11. desember - Dejan Dragan Miladinovic (REALTEK)

Av Johanne Høie Kolås

Portrett av Dejan Dragan Miladinovic
Foto: NMBU

PhD-grad – Prøveforelesning og disputas. Dejan Dragan Miladinovic, Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK) forsvarer sin doktorgradsoppgave "Towards a sustainable feed pelleting with novel raw material and enzymes to meet the challenges of developing feed manufacturing" 11. desember 2023.

Norwegian title of thesis:

"Mot en bærekraftig fôrpelletering med nye råvarer og enzymer for å møte utfordringene i en fôrteknologi under utvikling".

Prescribed subject of the trial lecture:

"Use of enzymes in feed manufacturing technology, pros and cons"

Time and place for the trial lecture and the public defence:

Monday 11 December 2023

10:15 Trial lecture

12:15 Public defence

Place: ALFA (TF1-101), Drøbakveien 31, Ås, NMBU

Evaluation committee

  • First opponent: Professor Mette Sørensen, Nord University, Norway
  • Second opponent: Professor Anders Kiesseling, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sweden
  • Committee coordinator: Associate professor Tor Kristian Stevik, REALTEK, NMBU

Supervisors:

  • Main supervisor: Associate professor Odd Ivar Lekang, REALTEK, NMBU
  • Co-supervisor: Professor Carlos Salas Bringas, NTNU (former REALTEK, NMBU)
  • Co-supervisor: Professor Reidar Barfod Schüller, KBM, NMBU
  • Co-supervisor: Professor Trond Storebakken, BIOVIT, NMBU
  • Co-supervisor: Associate professor Olav Fjeld Kraugerud, BIOVIT, NMBU

The doctoral thesis is available for public review. If you want access to the thesis in pdf, please send an email to phd-realtek(at)nmbu.no. Please include name of candidate and thesis number 2023:69, ISSN: 1894-6402, ISBN 978-82-575-2100-4

Read more about the thesis here.

Publisert - Oppdatert

Del på