Johanne Høie Kolås

Johanne Høie Kolås

Rådgiver

  • Fakultetsadministrasjon, REALTEK