Bærekraftige matsystemer

Bærekraftig fôr

Regjeringen har lansert bærekraftig fôr som et målrettet samfunnsoppdrag i Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Tett samarbeid mellom forskningsinstitusjoner, departementer, næringsliv og interesseorganisasjoner er avgjørende for å lykkes med oppdraget.

Gjær som fôr

NMBU midt i smørøyet for samfunnsoppdraget bærekraftig fôr

I november 2023 ble forslagene til målsetninger og organisering av samfunnsoppdraget på bærekraftig fôr overlevert departementene.

Syrken til NMBU ligger i at vi har kompetanse langs hele verdikjeden helt fra råstoffet, fornybare naturressurser – reststrømmer fra jordbruk, skogbruk, og frem til de nye fôrråvarene og videre til husdyrproduktene som kjøtt, melk, og fisk.

Les om hvorfor NMBU er midt i smørøyet

Forskere fra NMBU, SLU og NIBIO, prosjektpartnere  og deltakere fra industrien.

Bærekraftig mikrobielt fôr

I september var universitetssektoren, forskningssektoren, industrien og virkemiddelapparatet var på plass på workshopen om nyere utvikling innen mikrobielle fôringredienser som ble arrangert av Foods of Norway.

Nyheter innen forskningen

Shutterstock

Nasjonal konferanse om bærekraftig fôr

  1. mai inviterte NMBU og SINTEF sentrale aktører til en nasjonal konferanse om bærekraftig fôr i Oslo. I løpet av dagen ble det gjort opp kunnskapsstatus og mange problemstillinger knytta til videre veivalg og satsinger ble diskutert. Her finner du presentasjonene fra de ulike bolkene i programmet:
  2. Del 1: Kunnskapsstatus
  3. Del 2a: Hvordan definere bærekraft?
  4. Del 2b+c: Utvikling av nye fôringredienser + debatt
  5. Del 3: Hvordan skape ny lønnsom industri?

Ny metode kan redusere lystgassutslipp fra landbruket med 95 prosent

Forskere har funnet en bakterie i jorda som spiser den skadelige klimagassen lystgass. Med en ny metode kan bakterien hjelpe oss med å redusere klimagassutslipp fra matproduksjon.

– Dette er svært spennende resultater. Den nye metoden kan gi oss et kraftig og nytt verktøy i arbeidet mot global oppvarming, sier Elisabeth Gautefall Hiis, doktorgradsstipendiat på prosjektet ved NMBU.

Les om metoden

Artikkelserie: Mat

NMBU har forskning på mange aspekter ved norsk og internasjonal matproduksjon, som nok, sunn og trygg mat til alle.

Her kan du gjøre et dypdykk i forskningen vår på mat

NMBU-professor Svein Jarle Horn testar kor godt laksefôret er utan å gje det til levande laks.

Laksen kan spise grantrær i stedet for soya

Fôr basert på norsk furu kan bidra til avskoging i Brasil - og gi fisken bedre helse, viser ny forskning fra NMBUs senter for forskningsdrevet innovasjon, Foods of Norway.