Nyheter innen forskningen på bærekraftig mikrobielt fôr

Av Janne Karin Brodin

Forskere fra NMBU, SLU og NIBIO, prosjektpartnere og deltakere fra industrien.
Forskere fra NMBU, SLU og NIBIO, prosjektpartnere og deltakere fra industrien. Foto: Ingjerd Dønnem

Universitetssektoren, forskningssektoren, industrien og virkemiddelapparatet var på plass på workshopen om nyere utvikling innen mikrobielle fôringredienser som ble arrangert av Foods of Norway.

Skal vi nå målet til myndigheten om at alt fôret skal være bærekraftig innen 2030, og skal Norge nå de store nasjonale klimamålene med 55 prosent reduksjon innen 2030, så må vi produsere nye bærekraftige fôrråvarer i stor skala. Disse må baseres på de forutsetningene vi har i Norge, som består av naturressurser og gassteknologi.  

─ Alt dette jobber vi med, og mikrobene er en viktig del av løsningen, sier Margareth Øverland, leder for Foods of Norway

Workshopen som ble arrangert på NMBU 26. september med rundt 130 deltakere var basert på forskning fra Foods of Norway og spin-off prosjektene NordicFeed og ForestFeed.

Våre naboland har fått øynene opp for oss, og i prosjektet ForestFeed er Tyskland, Finland, Sverige og Canada med. Prosjektet har fokus på nyskaping basert på skog.

─ Vi skal jobbe iherdig med å teste ut nye råvarer basert på forskjellige typer reststrømmer fra skog. Dessuten skal vi oppskalere produksjonen og kjøre feltforsøk med laks, sier Øverland.

Det er mykoproteinet Paecilomyces variotiis (PEKILO) som produseres i oppskaleringen. Proteinet er billigere å produsere og har vist seg å være gunstig med hensyn på næringsverdi. Mikrobene blir til et proteinrikt råstoff i fôr til laks.

Råstoffet inneholder ca 65 prosent høyverdig protein, en gunstig aminosyresammensetning i forhold til laksens behov, og har en fordøyelighet på opp mot 90 prosent.

─ Vi har nå gjennomført to store forsøk hvor resultatene ser veldig interessante ut både på tilvekst, fôropptak og fôrforbruk.

Fôret har også vist en gunstig helseeffekt.

─ Resultatene er så interessante at vi nå her på campus NMBU kjører et smitteforsøk med levende patogener for å teste ut helseeffekten av denne nye proteinråvaren på laks.

Forskningsresultater for mikrobielle ingredienser både til fisk og landdyr

I tillegg til at forskere fra Foods of Norway presenterte sine resultater, hadde flere samarbeidspartnere innlegg om sine forskningsresultat på mikrobielle ingredienser både til fisk og landdyr, og nyheter innen prosessering av mikroalger.

Industriens forventninger

Etter lunsj var det industrien sin tur til å komme med innspill og forventninger. En av fremtidens produsenter av mikrober basert på gass, Gass2Feed presenterte sin bruk av biologisk CO2 som innsatsfaktor til produksjon av proteiner fra bakterier.

─ Industripartneren Bio3 ønsker å ta resultatene fra Foods of Norway i bruk og planlegger å bygge en fabrikk som skal stå ferdig i 2026. De bruker i første omgang gjærsortene vi har jobbet med og dokumentert, sier Øverland.

Det kom også innspill fra de store fiskefôrprodusentene Biomar, Cargill og Skretting. Felleskjøpet og Norgesfôr var også med. I tillegg var Nibio i salen, da de har jobbet mye med fermentering av restråstoff til biogass, og samarbeid om fermentering av fôr vil være interessant.

Det var en god blanding av universitetssektoren, forskningssektoren og industrien på workshopen.  Det at det også var deltakere fra virkemiddelapparatet, Forskningsrådet, FHF og Innovasjon Norge til stede, er betydningsfullt for veien videre.

─ De er viktige, for da når budskapet vårt ut, ikke minst til virkemiddelapparatet. For nå må vi tenke videre fremover. For vi har et samfunnsoppdrag og vi må gjøre noe som virkelig gjør en forskjell, sier Øverland.

Publisert - Oppdatert

Del på