UBU i praksis

Utdanning for bærekraftig utvikling (UBU i praksis)

Det overordnede målet med "UBU i praksis" er at skoler og lærerutdanning sammen skal utvikle en praksis som fremmer utdanning for bærekraftig utvikling.

UBU i praksis
01. aug 2017 - 30. jun 2022
NMBU
Viken Fylkeskommune
Mål

I prosjektet "UBU i praksis" er det overordnede målet at skoler og lærerutdanning sammen skal utvikle en praksis som fremmer utdanning for bærekraftig utvikling. Utdanning for bærekraftig utvikling kjennetegnes ved målet om å utvikle bærekraftige holdninger og handlingskompetanser hos elever. I "UBU i praksis" vil det derfor være fokus på å utforske hvordan skolen (elever, lærere, ledelse og andre kollegaer) kan utvikle et fokus på utdanning for bærekraftig utvikling på hele skolen. "UBU i praksis" vil også forske på hvordan erfaringene fra skolenes arbeid med UBU kan anvendes inn i lærerutdanningen for å utvikle en lærerutdanning som utdanner lærere som kan bidra til en bærekraftig utvikling. "UBU i praksis" vil arbeide med fire universitetsskoler tilknyttet NMBU (Frogn, Ski, Ås og Hvam videregående skole).

Deltakere

Astrid T. Sinnes
Viserektor for bærekraft
Prosjektleder
Arjen Wals
Arjen Wals
Professor II
Anders Søraunet Gåre
Anders Søraunet Gåre
Stipendiat
Øyvind Mathisen
Øyvind Mathisen
Stipendiat
Ane Eir Torsdottir
Ane Eir Torsdottir
Stipendiat
Rosalie Gwen Mathie
Rosalie Gwen Mathie
Stipendiat
Birgitte Bjønness
Birgitte Bjønness
Førsteamanuensis
Gerd Johansen
Gerd Johansen
Førsteamanuensis
Knut Omholt
Knut Omholt
Førsteamanuensis
Margrethe Naalsund
Margrethe Naalsund
Førsteamanuensis
Solveig Strangstadstuen
Solveig Strangstadstuen
Førstelektor
Sigrid Gjøtterud
Sigrid Gjøtterud
Professor
Edvin Østergaard
Edvin Østergaard
Professor
Linda Helèn Godager
Linda Helèn Godager
Universitetslektor