Seksjon for småfeforskning og husdyrhelse på Høyland er 80 år!

NMBU Sandnes, seksjon for småfeforskning og husdyrhelse, tidl. Høyland prestegård.
NMBU Sandnes, seksjon for småfeforskning og husdyrhelse, tidl. Høyland prestegård.Foto: NMBU Sandnes

Jubileet ble markert med kulturelle og faglige innslag i auditoriet ved NMBU Sandnes. - Det er en stor glede å gratulere med 80 år, og det er ingen grunn til at vi ikke bør fortsette i 80 år til, sier rektor Curt Rice.

Alle veterinærstudenter har et opphold på den tidligere prestegården Høyland for å få kurs i lamming og obduksjon. De vitenskapelig ansatte driver også utstrakt forskning på ulike sykdommer som kan ramme småfe.

– I 80 år har det vært drevet forskning og undervisning på Høyland. Dette levende kompetansemiljøet er selvfølgelig viktig for denne regionen og den store næringen innen dyrehold her. Men det er også svært viktig for NMBU, og for våre veterinærstudenter som får en spesialisert og virkelighetsnær opplæring og erfaring som er "tett på", sier Curt Rice.

Folk og fe i 80 år.
Folk og fe i 80 år. Foto: Curt Rice/NMBU

Markering 

Seksjonsleder Snorre Stuen innledet med å fortelle om 80 år med forskning og undervisning på NMBU Sandnes.

Rektor ved NMBU, Curt Rice, tok over og fortalte om strategien fremover, før dekan Anne Storset og instituttleder Ane Nødtvedt så det hele i sammenheng med fremtiden for veterinærmiljøet på Høyland.

Siden fikk gjestene en orientering om prion-forskningen ved senteret, SEARCH-senteret, og om undervisningen for veterinærstudentene som hvert år gis.

Samarbeidspartnere fra universitetet i Stavanger, Stavanger universitetssjukehus  og Veterinærinstituttet ga uttrykk for sine tanker om framtidig samarbeid, før en representant fra Mattilsynet avsluttet med å understreke viktigheten av undervisningen av veterinærstudenter.

– Den forskningsaktiviteten som drives her er virkelig spennende. Etableringen av SEARCH hvor humanmedisin og veterinærmedisin møtes er helt unikt. Jeg er derfor veldig glad for at både Universitetet i Stavanger og Stavanger universitetssykehus satser på samarbeid med NMBU her, sier Curt Rice.

Historikk

1942: Etablering, Statens veterinære forsøksgård for sau, Hodne, Rennesøy. Laboratorium i Stavanger, underlagt Lbr.dpt.
1964: Flytting, Statens veterinære forsøksgård for småfe, Høyland, Sandnes, Lbr. dpt.
1991: Ny organisering, Norges veterinærhøgskole, Institutt for småfeforskning, Sandnes. Lbr.dpt., fra 1996 ble NVH overført til KUF.
1993: Nybygg tatt i bruk på Høyland, samlokalisering med Veterinærinstituttet i Sandnes og Fylkesveterinæren (Dyrehelsetilsynet).
2003: Ny organisering, Norges veterinærhøgskole, Institutt for produksjonsdyrmedisin, Seksjon for småfeforskning, KUF.
2014: Ny organisering: NMBU (Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet), fusjon mellom NVH (Norges veterinærhøgskole) og UMB (Universitetet for miljø og biovitenskap)
2018: SEARCH. Offisielt åpnetPublisert - Oppdatert

Del på