Endringer i emner fra og med studieåret 2019/2020

Av Kateryna Krutskykh

Studieutvalget ved Handelshøyskolen vedtok våren 2019 endringer i emner som gjelder fra og med studieåret 2019/2020.

Merk at nye emner for studieåret 2019/20 ikke blir publisert i emnesøk før slutten av juni.

Følgende nye emner etableres fra og med studieåret 2019/20:
AOS300 Mitt lederskap, 5 stp. – august. Emneansvarlig: Gro Ladegård
AOS341 Kvantitative metoder, 5 stp. – høst. Emneansvarlig: Dag Einar Sommervoll
BUS101 Bedriften, 5 stp. – høst. Emneansvarlig: Stig A. Aune
BUS313 Strategisk økonomistyring, 10 stp. – Tilbys første gang høsten 2020. Emneansvarlig: Jens Bengtsson
BUS327 Financial Bubbles, Crashes and Crisis, 5 stp. – vår (engelsk), Emneansvarlig: Espen Ekberg
BUS335 Corporate Strategy – Mergers, Acquistions and Alliances, 10 stp. – høst (engelsk). Emneansvarlig: Silja Korhonen-Sande

Følgende emner legges ned og tas ut av Handelshøyskolens emneportefølje:
BUS218 Offentlig regnskap og budsjettering, 5 stp. – høst
BUS280 Privat- og næringsforsikringer, 5 stp. – august
BUS306 Vekst- og konkurransestrategier, 10 stp. – august/høst
BUS314 Virksomhetsstyring, 5 stp. – vår
ECN202 Innføring i økonometri, 5 stp. – høst
PHI302 Kausalitet og vitenskap, 5 stp. – juni
PHI403 Kausalitet og vitenskap, 10 stp. – juni/august

Følgende emner gis ikke i studieåret 2019/20:
AOS325 Moderne Organisasjoner, 10 stp. – høst, gis ikke høsten 2019
AOS336 Omdømmeledelse, 5 stp. – høst, gis ikke høsten 2019
AOS338 Strategisk HRM, 5 stp. – vår, gis ikke våren 2020
ECN312 Industri- og markedsstruktur, 5 stp. – januar, gis ikke januar 2020
PHI201 Biovitenskap, etikk og miljøfilosofi, 5 stp. – høst, gis ikke høsten 2019
PHI402 Forskningsetikk og vitenskapsfilosofi II, 10 stp. – høst, gis ikke høsten 2019

Følgende emner splittes opp og endrer studiepoeng/navn/kode/semester:
BUS360 Responses to taxes (Skatteøkonomi), 10 stp (tidligere høst), deles opp i to emner:

  • BUS360 Taxes, Inequality and Sustainability I, 5 stp - januar (engelsk). Emneansvarlig: Annette Alstadsæter
  • BUS361 Taxes, Inequality and Sustainability II, 5 stp. – vår (engelsk ved behov): Emneansvarlig: Annette Alstadsæter

ECN260 Landbrukspolitikk, 10 stp (tidligere høst), deles opp i to emner:

  • ECN260 Landbrukspolitikk I, 5 stp – januar. Emneansvarlig: Sigurd Rysstad
  • ECN261 Landbrukspolitikk II, 5 stp – vår. Emneansvarlig: Sigurd Rysstad

INN340 Entreprenørskap i praksis, 15 stp (tidligere høst) endres til to emner:

  • INN340 Entreprenørskap i praksis - Forretningsutvikling, 15 stp – høst + januar/vår. Emneansvarlig: Elin Kubberød
  • INN341 Entreprenørskap i praksis - Digital forretningstransformasjon, 10 stp. – høst. Emneansvarlig: Elin Kubberød

Andre emner som endrer studiepoeng/koder/navn/semester:
AOS120 Markedsføring flyttes fra høst til vår.
BUS110 Eksternregnskap endrer navn til Finansregnskapet.
BUS180 Globale utfordringer - bedriftenes samfunnsansvar endrer navn til Global Challenges II. Ethical Dilemmas and Business Opportunities.
BUS204 Introduksjon til atferdsøkonomi endrer emnekode til ECN204.
BUS210 Driftsregnskap og budsjettering endrer navn til Økonomi- og virksomhetsstyring.
BUS340 Integrert logistikk endrer navn til Supply Chain Management.
ECN140 Økonomisk historie flyttes fra januar til vår.
ECN180 Globale utfordringer, økonomi og bærekraft endrer navn til Globale utfordringer I. Økonomi og bærekraft.
ECN222 Makroøkonomi II gis på høsten i 2019, gis ikke høsten 2020, deretter gis på våren (2021).
ECN320 Makroøkonomi endres fra 10 stp. til 5 stp.
INN330 Internship (20 stp) endrer navn til Gründerpraksis.
INN371-koden til emnet Bærekraftig entreprenørskap legges ned, men emnet beholder koden INN271.
PHI102 Examen philosophicum - Engelsk versjon flyttes fra vår til januar/vår.

Eksamen i emner som utgår:
BUS280 ble gitt siste gang august 2018, avvikles siste gang i ordinær eksamenstid for augustblokk i august 2019: 2. september, 09:00.

BUS218 ble gitt siste gang høsten 2018, avvikles siste gang  i konteperioden januar 2020.

BUS314 blir gitt siste gang våren 2019, avvikles siste gang i konteperioden januar 2020.

ECN202 ble gitt siste gang høsten 2018, avvikles siste gang i konteperioden i januar 2020.

PHI302 ble gitt siste gang våren 2019, avvikles siste gang i konteperioden i januar 2020.

PHI403 ble gitt siste gang høsten 2018, avvikles siste gang i konteperioden i januar 2020.

Publisert - Oppdatert

Del på