Vil gi lærere mer kunnskap om programmering i matematikk

Av Johanne Høie Kolås

Lærer som peker på en dataskjerm for å hjelpe elevene sine
Lærer som peker på en dataskjerm for å hjelpe elevene sineFoto: Shutterstock

– Lærere har stort behov for kunnskap om programmering i fag, men den kunnskapen vi har er mangelfull, sier NMBU-stipendiat Morten Munthe. Han viser hvordan lærere kan bruke programmering i matematikkundervisningen i videregående skole.

Som følge av den teknologiske utviklingen og digitaliseringen av samfunnet har flere land, inkludert Norge, endret læreplanen for å inkludere programmering som en del av matematikkundervisningen. Etter fagfornyelsen i 2020 er programmering en del av pensum i videregående opplæring. Med denne endringen kommer utfordringen om hvordan man kan inkludere programmering som et verktøy i matematikk for å legge til rette for læring. 

– I den forskningen som finnes, kommer det frem at lærere både trenger å lære programmering, hvordan de skal undervise i det og hvordan de skal implementere det i matematikkundervisningen. Det er det siste som er fokuset i mitt arbeid, sier Morten Munthe. Han er stipendiat ved NMBUs institutt for utdanningsvitenskap og lærerutdanning. 

I doktorgradsavhandlingen, kalt «Trykk ‘kjør’ for å øke matematisk kompetanse (PRIME)», undersøker han hvordan programmering kan brukes i klasserommet for å bidra til læring. 

– Avhandlingen min er en guide gjennom det ganske ukjente landskapet med implementering av programmering i matematikkundervisningen i videregående skole, sier Munthe. 

Bidrar til faglig utvikling av skolen og forskning på programmering

Munthe jobbet som matematikklærer ved Oslo Handelsgymnasium da han fikk tilbud om å skrive doktorgrad ved NMBU. Det var mangelen på forskning på programmering i matematikk som gjorde at han ønsket å dykke dypere ned i tematikken. 

– Jeg begynte å undersøke hvordan programmering kunne hjelpe elever med å lære ulike matematiske konsepter og fant stadig flere muligheter, hvorav noen fungerte og noen krevde et redesign, som er forklart mer detaljert i avhandlingen, sier han. 

I avhandlingen presenterer han et sett med anbefalinger som kan hjelpe lærere med å lage matematiske programmeringsoppgaver som legger til rette for læring. Anbefalingene inkluderer designoppgaver der programmering er et verktøy for å lære matematikk. Videre anbefaler Munthe at: 

  • Oppgavedesignet burde legge til rette for utforskende samtaler siden dette er nært knyttet til læring.
  • Programmering bør brukes etter at elevene har lært en matematisk metode, fremfor å bruke programmering til å lære nye matematiske metoder.
  • Oppgavene burde minimere antallet ikke-matematiske hindringer, som ofte relateres til programmering spesifikt.
  • Oppgavene burde ha en lav terskel og et høyt tak for å legge til rette for læring for alle elever. 

– Målet med anbefalingene mine er å bidra både til faglig utvikling av skolen og til videreutvikling av forskning på programmering i skolen, sier Munthe. 

Morten Munthe forsvarer sitt doktorgradsarbeid «Trykk ‘kjør’ for å øke matematisk kompetanse (PRIME)» torsdag 28. oktober 2022.

Publisert - Oppdatert

Del på