Phan Åge Haugård – COWI

Av Johanne Høie Kolås

Phan Åge Haugård
Phan Åge HaugårdFoto: Ragnhild Heggem Fagerheim / COWI

– Hold ut de første par årene, og bruk alle elementer i utdannelsen din når du kommer ut i jobb, for denne brede kunnskapen gir deg en unik forståelse, sier Phan Åge Haugård, som studerte Industriell økonomi og Vann- og miljøteknikk ved NMBU. Nå jobber han i COWI, der han leder et team på 14 personer.

Hva jobber du med i dag? Hvilke arbeidsoppgaver har du?

Jeg har personalansvar for et team på 14 personer, som prosjekterer vann og avløp (VA), overvann og generell teknisk infrastruktur i bakken. Som prosjektleder for flere små og store VA-prosjekter, leder jeg tverrfaglige prosjekteringsteam, og har ansvaret for kundedialog, rapportering og oppnåelse av resultatmål i prosjektene. I tillegg leder jeg COWIs Senter for klimatilpasning. Vi har ansvar for strategiutvikling og implementering, eksponering, kompetanseutvikling, og å sørge for at tjenestene våre innen klimatilpasning, som vannhåndtering og skred, møter dagens og fremtidens marked.

Hva er det beste/mest spennende med den jobben du har i dag?

Det beste med jobben min er å være del av et selskap som har det klart definert hvor vi skal hen og hvilken retning selskapet har staket seg ut, i tillegg til å være i en ledende posisjon i det grønne skiftet i bygg- anlegg- og eiendomsnæringen. I 2022 gikk selskapet inn i en ny strategiperiode (FUTURE NOW), der vi som selskap gjør aktive valg og fravalg av hva slags prosjekter vi skal jobbe med i dag og i fremtiden, alt etter potensiale og hvor bærekraftige der er. Jeg synes også det er veldig givende å være personalleder, der jeg får være med å utvikle medarbeiderne og teamet mitt til å møte morgendagens behov med riktig kompetanse. Ellers trives jeg med å kunne administrere på et overordnet nivå hvordan vi jobber med klimatilpasning i selskapet og hvordan COWI skal ta en ledende posisjon i dette markedet. Det kjennes også bra å bidra med å levere tjenester som er av kritisk samfunnsmessig behov. Generelt trives jeg med å få muligheten til å ha flere roller og jobbe med mange ulike typer oppgaver – prosjektering, prosjektledelse, strategi, marked og personalutvikling.

Hva var veien fra studiene til den jobben du har i dag?

  • 2016 – COWITry Sommerstudent
  • 2016-2017 – Deltid 40% i COWI
  • 2017 – Sivilingeniør VA
  • 2019 – Seksjonsleder VA kommunalteknikk Oslo og Prosjektleder VA
  • 2020 – Seksjonsleder VA, Prosjektleder VA og Senterleder for klimatilpasning
  • 2023 – Seksjonsleder VA, Prosjektleder VA, Senterleder for klimatilpasning og Styreleder URIF

Hvordan bruker du det du lærte i utdanningen din i den jobben du har i dag?

Noe av det jeg tar med meg fra utdanningen er evnen til å lære seg nye ting, og å jobbe med ulike typer mennesker med ulike behov, styrker og svakheter. Faglig har det vært nyttig med organisasjonsteori, så jeg får en forståelse for selskapet. I tillegg har jeg fått bruk for prosjektledelsesgrunnlag i utøvelsen av reelle oppdrag for våre kunder, og verktøy innen strategioperasjonalisering og strategiutvikling i forbindelse med Senter for klimatilpasning. Det er også viktig for meg å ha med det tekniske aspektet ved vann og kommunalteknikk, som gir meg forståelse for oppdragene jeg leder.

Hvordan bidrar du/jobben din/arbeidsplassen din i arbeidet med bærekraft?

I COWI jobber vi blant annet med å sikre og prosjektere kritisk infrastruktur for vann og avløp. Det inkluderer blant annet klimatilpasning for å sikre verdier mot uønskede hendelser som flom og skred og andre klimaparametere. Vi er opptatt av å løfte frem miljø-perspektivet i våre prosjekter, slik at det forhåpentligvis kan være et resultatmål i prosjektene for kunden, utenom de tradisjonelle kostnad, tid og kvalitet. COWI AS er også det første store rådgivende ingeniørselskapet som sier nei til fossile prosjekter og bidrar med teknisk bærekraftskompetanse i sine prosjekter for kunden. Ambisjonen vår er at innen 3-5 år skal alle prosjektene i porteføljen vår dra verden i en mer bærekraftig retning. Et av flere prosjekter som kan trekkes frem er karbonfangstanlegget på Klemetsrud som reduserer 17 % av CO₂-utslippet til Oslo, som tilsvarer 1 % av CO₂-utslippet til Norge.

Hvorfor bestemte du deg for å studere på NMBU?

NMBU er et flott universitet med gode forelesere, studieprogram og medstudenter. Nærhet til hjembyen Oslo og «riktig» side av byen. Det var positivt med kjente omgivelser og gode muligheter til å kombinere studier med toppidrett (sykling).

Hvilke karrieretips har du til andre som vurderer å ta den samme utdannelsen?

Hold ut de første par årene. Det kan være tungt å forstå og motivere seg videre i studiet gjennom de første generelle fellesfagene som kalkulus og fysikk. Bruk alle elementer i utdannelsen din fra det tekniske, økonomiske, ledelse, og forretning når du kommer ut i jobb, for denne brede kunnskapen gir deg en unik forståelse. Evnen til å lære er det mest verdifulle du sitter igjen med etter studiene – du er aldri utlært selv om du er ferdig utdannet.

Relevante lenker:

Fakta

Phan Åge Samyo Jahren Haugård

Studieprogram ved REALTEK: Industriell økonomi med spesialisering i Vann- og miljøteknikk

År for uteksaminering: 
2017

Nåværende arbeidsplass: 
COWI AS

Andre relevante jobber, utplasseringer, trainee-stillinger eller lignende: Styreleder i URIF (yngre representanter fra medlemsbedriftene i Rådgivende ingeniørers forening).

Publisert - Oppdatert

Del på