På feltarbeid i Etiopia for masteroppgaven

Av Johanne Høie Kolås

NMBU-student Yonatan Bisrat Taye tar vannprøver i Etiopia
NMBU-student Yonatan Bisrat Taye tar vannprøver i EtiopiaFoto: Privat

Visste du at du kan skrive masteroppgave på et forskningsprosjekt? Geomatikkstudent Yonatan Bisrat Taye  fikk muligheten til å reise til Etiopia for å undersøke om man kan bruke satellittbilder for å måle vannkvalitet.

Yonatan studerer geomatikk og skriver masteroppgave for NIBIO om hvordan man kan bruke satellittbilder og fjernmåling for å oppnå FNs bærekraftsmål. Sammen med NIBIO og prosjektet WASH4ONEHEALTH, der NMBU er en av partnerne, fikk han reise på et tre ukers utvekslingsopphold til partneruniversitetet Kotebe University of Education i Etiopia for å gjøre feltarbeid i forbindelse med masteroppgaven. Selv om ikke alt gikk helt som planlagt, synes Yonatan at oppholdet var spennende og lærerikt, og anbefaler andre studenter å velge en masteroppgave der man kan dra ut i felt.

Hvordan valgte du tema for masteroppgaven din?

Jeg synes fotogrammetri, bildeanalyse og GIS (geografiske informasjonstjenester), som vi blant annet bruker til å tegne opp kart, er veldig spennende. Samtidig er jeg interessert i samfunnsfag og ønsker å bruke kunnskapen min for å endre samfunnet. Så da NIBIO presenterte denne masteroppgaven om hvordan man kan bruke satellittbilder og fjernmåling for å oppnå FNs bærekraftsmål, var det perfekt for meg. Jeg fikk snevret prosjektet inn til å handle om bærekraftsmål nr. 6: Rent vann og gode sanitærforhold, fordi både NIBIO og NMBU hadde eksisterende prosjekter om vannkvalitet i Etiopia.

Jeg hadde lyst til å dra ut i felt, og da jeg fikk høre at NMBU hadde et prosjekt med Norpart, WASH4ONEHEALTH, så jeg det som en gyllen mulighet for et utvekslingsopphold. Norpart hadde kontakter ved universitetet i Etiopia, som hjalp til med å bestille overnatting og med å finne eksperter jeg kunne prate med. Det var betryggende å vite at alt var på plass for at oppholdet mitt i Etiopia skulle funke, selv om ikke alt gikk helt etter planen. Jeg hadde tenkt å ta egne feltprøver i Etiopia, men på grunn av mangel på utstyr i Etiopia, deriblant båt, må jeg bruke feltresultatene til en forsker jeg møtte der. Jeg tror det blir en god oppgave likevel, men jeg har måttet gjøre en del endringer sammenlignet med det jeg først hadde planlagt.

Hvordan kan man bruke satellittbilder til å måle kvaliteten på vann?

Ekspertene jeg snakket med i Etiopia fortalte at når de skal teste vannkvaliteten, må de sende noen ned til vannkilden og fysisk ta en prøve som analyseres enten på stedet eller i et laboratorium. Det er tidkrevende arbeid som bare gir et øyeblikksbilde av akkurat det stedet der vannet ble testet, og så anslår de at kvaliteten er lik for hele vannkilden. I tillegg mangler de gode metoder for å monitorere vannet over tid. Målet er å kunne bruke satellittbildene til denne monitoreringen, så man kan få et helhetlig bilde på en enkel og rask måte som støtte til informasjonen man får fra vannprøvene. Ved å sammenligne vannprøver med satellittbilder som er tatt på samme tidspunkt, kan vi bruke regresjonsanalyse å vurdere vannkvaliteten for hele vannkilden. Enkelt sagt brukes fargene i bildene til å fortelle oss noe om kvaliteten. Hvis vannet er grønt, kan det skyldes alger i vannet, som har en negativ effekt på kvaliteten. Høyoppløselige satellittbilder har også potensial til å finne kilder til forurensning rundt innsjøer og større elver, som utslipp fra industri og bebyggelse. Satellittbilder blir sånn sett en indirekte metode for å måle vannkvaliteten, som støtte til fysiske vannprøver.

Hva har vært det beste med å skrive master på et forskningsprosjekt?

Når du skriver masteroppgave på et prosjekt, så blir du del av noe som er større enn deg selv. Du får samarbeidet med andre, og får innspill til resultatene dine og hva du kan gjøre videre. Jeg kunne ingenting om vannkvalitet før jeg startet med dette prosjektet, men det har vært veldig gøy å være geomatikeren blant alle vannekspertene og prøve å vise dem hvordan mitt fagfelt kan brukes som hjelpemiddel for dem. Det har også vært veldig lærerikt å koordinere arbeid som involverer flere personer, og jeg har lært hvor viktig det er å planlegge godt.

Har du noen tips til studenter som skal skrive master?

Jeg vil anbefale alle å ha en praktisk tilnærmet masteroppgave der du får reist eller gjort noe arbeid ute i felt eller på befaring. Jeg hadde tre uker til å besøke de tre innsjøene jeg skulle måle kvaliteten på, og i tillegg fikk jeg besøke vannverk og se hvordan de renser vannet i Etiopia. Det har vært veldig lærerikt og spennende. Det var stor forskjell på å vurdere innsjøene ut fra satellittbildene og å være ved innsjøen selv og dokumentere hvordan det ser ut fra bakken. Ut fra bildene kunne jeg jo se at vannet så skittent ut, men det var noe helt annet å være der og se hvor skittent det faktisk er. I tillegg fikk jeg tilgang til de lokale ekspertene på en helt annen måte enn jeg ville ha gjort hvis jeg skulle ha kontaktet dem fra Norge.

Det aller viktigste jeg har lært, er: Vær tidlig ute. Da har du litt å gå på når ting ikke går som planlagt. Det er mye koordinering og organisering som kreves for at du skal få gjennomført planene dine.

Fakta

NORPART

WASH4ONEHEALTH

  • Student-, personal- og forskermobilitetsprosjekt, der målet er å forbedre kvaliteten i utdanning knyttet til vann-, hygiene- og miljørelatert helse ved institusjoner i Norge og Etiopia.
  • Prosjektkoordinator er Universitetet i Sørøst-Norge. Norges natur- og biovitenskapelige universitet, Bahir Dar University, Jimma University og Kotebe University of Education er partnere.

Masteroppgave ved REALTEK

Skal du skrive masteroppgave? Her finner du informasjon til masterstudenter ved Fakultet for realfag og teknologi. 

Publisert - Oppdatert

Del på