Milna Mandusic - Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune

Av Johanne Høie Kolås

Milna Mandusic er overingeniør i Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune. Bildet er tatt i forbindelse med et intervju i DN Ledestjerner i 2022.
Milna Mandusic er overingeniør i Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune. Bildet er tatt i forbindelse med et intervju i DN Ledestjerner i 2022.Foto: Benjamin Ward, DN.

– De årene du er på NMBU har du unik tilgang på landets fremste og dyktigste fagpersoner og forskermiljø. Fakultetet har gode opplegg og nettverk for at studentene skal komme i kontakt med framtidige, potensielle arbeidsgivere, og mange har sikret drømmejobben allerede før endt utdanning, sier Milna Mandusic, som jobber som overingeniør i Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune.

Milna Mandusic ble intervjuet av Dagens Næringsliv i forbindelse med DN Ledestjerner i 2022. Du kan lese intervjuet her.

Hva jobber du med i dag? Hvilke arbeidsoppgaver har du?
I dag jobber jeg som overingeniør i Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune. Her jobber jeg med lekkasjereduksjon, smart vanninfrastruktur, maskinlæring og kunstig intelligens, energioptimalisering. Bruk av teknologi til å effektivisere og optimalisere drift av vanndistribusjonsnettet. 

Hva er det beste/mest spennende med den jobben du har i dag?
Være med på å drifte et stort og samfunnskritisk infrastrukturnett. I kommunen får man et særegent eierskap til VA-systemet, og i større grad kan ansatte dyrke egne faglige interesser gjennom fleksible arbeidsoppgaver, som man er med på å forme selv.

Hva var veien fra studiene til den jobben du har i dag?
Kommunen er et flott sted å starte, med godt innføring- og opplæringsopplegg for nyutdannede. Jeg anbefaler også å fortsette/utvide studiene i kombinasjon med jobb, det er gull verdt for å øke kompetansen med stadig høyere krav som stilles i arbeidslivet og til bærekraft i samfunnet.

Hvordan bruker du det du lærte i utdanningen din i den jobben du har i dag?
Jeg bruker både den teoretiske fagkompetansen i det daglige, for eksempel hydrauliske beregninger, men også andre ferdigheter som gruppe- og prosjektarbeid er svært relevant i arbeidssettinger.

Hvordan bidrar du/jobben din/arbeidsplassen din i arbeidet med bærekraft?
Oslo kommune jobber aktivt for å bli en Smartby, hvor vi blant annet reduserer utslipp og strømforbruk, og bidrar til at byen skal bli mer miljø- og brukervennlig. I dette arbeidet tar vi i bruk ny teknologi som sensorovervåkning, stordataanalyse, IoT-enheter og maskinlæring og kunstig intelligens (AI). Teknologi er både gøy og et nyttig verktøy for å nå bærekraftmålene.

Hvorfor bestemte du deg for å studere på NMBU?
NMBU har de mest tilfredse studentene, ifølge Studentbarometeret, grunnet det gode studiemiljøet. Fakultetet (REALTEK) innehar høy spiss- og breddekompetanse, og tilbyr studentene god oppfølgning gjennom studiet. Fakultetene samarbeider på tvers, og studentene får tverrfaglig kompetanse til å møte komplekse samfunnsutfordringer. Også satser NMBU på bærekraft, med vekt på bruk av smarte løsninger på samfunnets utfordringer, noe jeg har personlig interesse for.

Hva likte du best ved å studere på NMBU?
Tilgangen på svært kompetent fakultet, som støtter studentene og vil at vi skal lykkes. Fakultetet har tett og personlig oppfølging, samt tilrettelegging for at alle skal lykkes.

Hvilke karrieretips har du til andre som vurderer å ta den samme utdannelsen?
Bruk kompetansen som ligger i REALTEK og NMBU! De årene du er på NMBU har du unik tilgang på landets fremste og dyktigste fagpersoner og forskermiljø. Fakultetet har også gode opplegg og nettverk for at studentene skal komme i kontakt med framtidige, potensielle arbeidsgivere, og mange har sikret drømmejobben allerede før endt utdanning!

Fakta

Milna Mandusic

Studieprogram ved REALTEK: Vann- og miljøteknikk (2017), Byggeteknikk og arkitektur (2021)

År for uteksaminering:
2017 – 2021 – 2026 (blir aldri utlært)

Nåværende arbeidsplass:
Overingeniør i Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune på 10. året.

Andre relevante jobber, utplasseringer, trainee-stillinger eller lignende: Offentlig PhD-kandidat ved NMBU

Publisert - Oppdatert

Del på