Matteus Los - Sortland vgs

Av Johanne Høie Kolås

Tidligere NMBU-student Matteus Los er naturbrukslærer ved Sortland vgs
Tidligere NMBU-student Matteus Los er naturbrukslærer ved Sortland vgsFoto: Privat

Matteus Los er utdannet lektor ved NMBU og jobber som lærer i realfag og naturbruk ved Sortland vgs. I undervisningen arbeider han med de fleste av FNs bærekraftsmål. Elevene skal få forståelse for naturen, og mye av undervisningen foregår utenfor klasserommet. 

Hva jobber du med i dag? Hvilke arbeidsoppgaver har du?

Jeg jobber som faglærer og kontaktlærer på en videregående skole i Vesterålen og underviser i realfag og naturbruk. Mine arbeidsoppgaver består av undervisning i ulike felles- og yrkesfag, for- og etterarbeid knyttet til undervisning, kontakt med elever og foresatte som kontaktlærer og samarbeid med andre lærere og kollegaer.

Noe av det viktigste for meg er samarbeid med kollegaene om undervisning og om elever. Derfor blir det essensielt å kunne gi elever en hverdag der de opplever mestring og kan få den kompetansen de trenger for å nå målet sitt. 

Hva er det beste/mest spennende med den jobben du har i dag?

Vesterålen, som en av perlene i Nord-Norge, gir enorme muligheter både innen karriere og naturopplevelser. Jobben på Sortland vgs, Kleiva gir meg mulighet til undervisning i og om naturen. Omgivelsene rundt skolen på Kleiva gir stor mulighet for friluftsliv. Dette er noe som også tilrettelegges både gjennom utstyr og turer vi har med elevene. 

Det er også mange ulike og spennende prosjekter som skjer på skolen. Nylig var det offisiell åpning av vårt biogass-anlegg som er et av få slike anlegg på skoler i Norge. Dette anlegget skal brukes både av elever på de grønne og de blå linjene ved skolen. På naturbruk har vi flere nye og ulike prosjekter som vi ansatte har mulighet til å være med på og utvikle. 

Hva var veien fra studiene til den jobben du har i dag?

Under lektorutdanningen får man mange uker med praksis i tillegg til en solid praktiskrettet fagkunnskap. Jeg brukte praksisperiodene til å være på de skolene jeg selv ønsket å ha praksis på. I tillegg til en 5 ukers praksis i Tanzania, som også bidro positivt når jeg skulle søke etter jobb. Jeg startet å jobbe på en skole allerede siste året av studiet, noe som resulterte i jobbtilbud på en skole jeg har vært i praksis i, allerede før jeg var ferdig med utdanningen. Erfaringen med lærerjobben i Oslo og en unik fagkombinasjon var noen av grunnene til at jeg har fått den stillingen jeg har i dag. 

Hvordan bruker du det du lærte i utdanningen din i den jobben du har i dag?

Det å kunne stille meg selv spørsmål, reflektere og ha et ønske om å utvikle min egen undervisningspraksis er noe jeg har tatt med meg fra dag én på lektorutdanningen. Ingen klasser er like og behovene til elevene kan variere. Derfor er det å være i konstant utvikling sentralt i jobben som lærer. På lektorutdanningen har jeg lært de strategiene jeg trenger for å kunne utvikle meg og min undervisningspraksis. 

Under utdanningen har jeg lært om hvordan man kan bruke flere ulike undervisningsarenaer i tillegg til klasserommet. Dette bruker jeg i dag når jeg tar elevene med på skolelabben, skolekjøkkenet, ute på merder og til ulike bedrifter der elevene kan tilegne seg kompetanse på en helt annen måte enn i den tradisjonelle klasseromsundervisningen.  

Hvordan bidrar du/jobben din/arbeidsplassen din i arbeidet med FNs bærekraftsmål? 

Som lærere på naturbruk bidrar vi med undervisning om og arbeider med de fleste av FNs bærekraftsmål. Våre elever skal ut i primærnæringen, enten den er på land eller på vann. Vi fokuserer på at alle våre elever skal få en god skole og ha forståelse for naturen rundt oss. Vi jobber med dyrevelferd slik at denne kan ytterlig forbedres i landet etter at elevene er ferdig med skolegangen.  

Hvorfor bestemte du deg for å studere på NMBU?

Tverrfagligheten i emnene var det som avgjorde mitt valg av NMBU som studiested. I tillegg var fokuset på bærekraftig utvikling og et aktivt og godt studentmiljø flere av grunnene til at NMBU var det riktige stedet for meg.

Hva likte du best ved å studere på NMBU?

Det jeg likte best ved å gå lektorutdanningen på NMBU var muligheten til å velge emner og fagområder jeg var interessert i. I tillegg var vi veldig få på kullet, noe som gjorde at vi ble godt kjent med hverandre. På Ås er det mange ulike studentforeninger og lag som man kan være med i. Selv har jeg vært i flere studentforeninger og i barkomiteen ved Studentsamfunnet i Ås.   

Hvilke karrieretips har du til andre som vurderer å ta den samme utdannelsen? 

Tør å prøve noe nytt. På lektorutdanningen starter du med praksis i løpet av de første ukene av studiet. Etter denne burde du tenke over om dette er noe for deg. 

Utover studiet får man mange ulike valg av både fagområder og emner. Velg selv hva du synes høres spennende og interessant ut. NMBU gir mange muligheter for deg som LUR-student, så grip gjerne de gode tilbudene som utenlandspraksis eller spennende prosjekter. 

Som utdannet lektor er du ikke bundet til å bare jobbe i skoleverket. Med den solide fagkunnskapen og spesialiseringen man velger vil man kunne være kvalifisert til andre ulike jobber. Men du vil alltid ha muligheten til å kunne jobbe i skolen.

Dette tenker arbeidsgiveren om Matteus sin utdanning 

Caroline Jensen, som er avdelingsleder for naturbruk ved Sortland videregående skole, har et veldig godt inntrykk av studiene på NMBU. 

På hvilke måter tenker du at utdanningen til Matteus har vært relevant for den jobben han har i dag?

Matteus har en allsidig utdanning og mange emner som passer rett inn i vår fagkrets på naturbruksskolen. Det at studentene på NMBU har mange valgmuligheter virker til å gi et solid grunnlag for veien videre – inn i arbeidslivet. Vi ser også svært stort utbytte rundt blå/grønne kombinasjoner innenfor ulike emner – og det at studenter har realfag. 

Hva slags inntrykk har du av lektorprogrammet ved NMBU?

Som arbeidsgiver har jeg et veldig godt inntrykk av studiene på NMBU. Min skole er også heldig å kunne samarbeide med lærerutdanninga ved NMBU. Vi ser stor nytteverdi i å ha dette samarbeidet slik at vi kan møte fremtidens arbeidsmarked på en god måte. Det skjer mye utvikling innenfor de ulike fagfeltene, som jeg opplever at studenter fra NMBU får ta del i.

På generell basis - hva er mest verdifullt for studenter å ha med seg fra studieprogrammet inn i arbeidslivet?

Det mest verdifulle studentene har med seg fra studieprogrammene og inn i arbeidslivet er ønsket om å være med på utviklingen som skjer innenfor ulike fagfelt, danne seg allsidig kunnskap som kan gi gode og kreative undervisningsopplegg, gode relasjonelle evner og en dose gøts!

Fakta

Matteus Valentin Demianiuk Los

Studieprogram ved NMBU:
Lektorutdanning i realfag

År for uteksaminering:
2021

Nåværende arbeidsplass:
Sortland vgs.

Andre relevante jobber, utplasseringer, trainee-stillinger eller lignende:
Lektor med opprykk ved Hellerud videregående skole

Publisert - Oppdatert

Del på