Dharun Sehjpal - TechnipFMC

Av Johanne Høie Kolås

NMBU-alumn Darun Sehjpal
NMBU-alumn Darun SehjpalFoto: Privat

– På NMBU var det en åpen og inkluderende kultur, og foreleserne var alltid tilgjengelige for spørsmål og oppfølging. Dette gjorde at jeg følte meg sett og ivaretatt som student, og det ga meg en trygghet og motivasjon for å gjøre det bra i studiene, sier Dharun Sehjpal, som jobber som subsea prosjektingeniør i TechnipFMC.

Hva jobber du med i dag? Hvilke arbeidsoppgaver har du?

Jeg jobber som subsea prosjektingeniør i TechnipFMC, hvor jeg jobber innen olje- og gassindustrien. Min jobb er å utarbeide detaljerte prosedyrer for å følge opp riktig installasjon og vedlikehold av infrastruktur og utstyr som er plassert på havbunnen. Mine arbeidsoppgaver inkluderer aktiv deltakelse i alle stadier av forretningsprosessen, fra studier og forprosjekter til gjennomføring og installasjon av prosjekter. Mine hovedansvarsområder inkluderer å utarbeide tekniske spesifikasjoner, koordinere og utarbeide ingeniør- og design-tegninger, håndtere leverandører, planlegge onshore- og offshore-operasjoner og utføre risikovurderinger. Jeg følger også arbeidsomfanget offshore fra mobilisering til endelig installasjon.

Hva er det beste/mest spennende med den jobben du har i dag?

Det beste og mest spennende med jobben min i dag er at jeg får jobbe med kritiske prosjekter som har stor betydning for olje- og gassindustrien. Som subsea prosjektingeniør har jeg en nøkkelrolle i å bidra til å utvikle og implementere innovative løsninger for subsea-produksjon. Det gir meg stor tilfredshet å være med på å bidra til å skape verdier for selskapet og samfunnet. Olje- og gassindustrien er en svært viktig bransje som står stødig, men samtidig ser vi nå at det også er nødvendig å utforske nye energikilder som offshore vind og hydrogen. Det er spennende å være en del av et selskap som TechnipFMC som har fokus på nettopp dette for å lage fremtidens løsninger. I tillegg er det spennende å jobbe i et team bestående av dyktige fagpersoner, hvor jeg lærer noe nytt av erfarne kolleger hver dag. Jeg får stadig muligheten til å utvikle meg faglig og personlig, og det gjør jobben min veldig givende.

Hva var veien fra studiene til den jobben du har i dag?

Min første jobb etter endt utdanning var innen olje- og gassbransjen, og det var gjennom den jobben jeg fikk øynene opp for hvor kompleks og spennende denne industrien er. Jeg fikk muligheten til å jobbe med store og utfordrende prosjekter, og så hvor viktig innovasjon og teknologiutvikling er i denne industrien. Det var denne erfaringen som gjorde at jeg ønsket å fortsette å jobbe innen olje og gass. Etter noen år har jeg nå endt opp som subsea prosjektingeniør i selskapet TechnipFMC, hvor jeg virkelig er i mitt rette element.

Hvordan bruker du det du lærte i utdanningen din i den jobben du har i dag?

Min utdannelse er mitt fundament. Jeg bruker mye av det jeg lærte i utdanningen min i jobben min i dag. Utdanningen ga meg en god forståelse av tekniske prinsipper og en evne til å tenke kritisk og løse komplekse problemer på en systematisk måte. Jeg har lært å ta til meg informasjon raskt og tenke selvstendig, noe som er avgjørende i arbeidet mitt. I min nåværende rolle bruker jeg denne kompetansen i arbeidet med teknisk spesifikasjonsutvikling og engineering-design prosessen. Jeg jobber tett med leverandører og andre teammedlemmer for å sikre at vi oppfyller kundenes krav og standarder. Videre benytter jeg min erfaring med produktutviklingsprosessen til å delta i alle stadier av prosjektene jeg arbeider på, fra tidlig-fase studier til endelig leveranse og installasjon offshore.

Min utdannelse har dermed gitt meg en solid faglig base og en evne til å anvende teori i praksis. Dette har vært avgjørende for å takle utfordringene som følger med å arbeide i en krevende og kompleks bransje som energibransjen.

Hvordan bidrar du/jobben din/arbeidsplassen din i arbeidet med bærekraft?

Bærekraft er en viktig del av TechnipFMCs strategi og vi jobber kontinuerlig med å integrere bærekraftige løsninger i alle aspekter av våre forretningsaktiviteter. Deep Purple-prosjektet er et eksempel på dette. Deep Purple er et banebrytende hydrogenkonsept som er basert på offshore vind og vann, som kjøres gjennom elektrolyse, komprimeres og lagres som hydrogen i store undervannstanker på havbunnen. Dette konseptet kan potensielt forsyne Nordsjøen med strøm ved å unngå elektrifisering av offshore-installasjoner med kabler fra land. 

På det personlige plan er jeg opptatt av å gjøre mitt for å bidra til bærekraft. Jeg spiser for eksempel lite kjøtt og prøver å velge mer bærekraftige alternativer når jeg handler mat. Jeg er også bevisst på å kjøpe færre klær og heller fokusere på kvalitet og holdbarhet når jeg trenger å fornye garderoben min. Videre prøver jeg å redusere mitt karbonavtrykk ved å velge kollektivtransport, gå eller sykle når jeg har muligheten og jeg prøver å unngå unødvendig avfall og plast. Jeg tror at små endringer i våre hverdagshandlinger kan gjøre en stor forskjell når det gjelder å bidra til en mer bærekraftig fremtid.

Hvorfor bestemte du deg for å studere på NMBU?

Jeg valgte å studere på NMBU fordi jeg hadde hørt mye positivt om universitetet av bekjente og gjennom min far, som selv tok deler av utdannelsen sin der. Universitetets gode rykte, høye kompetansenivå og gode studiemiljø gjorde stedet svært attraktivt for meg. I tillegg tiltalte det meg at universitetet har en vakker campus (Norges fineste, hvis du spør meg). Jeg var sikker på at NMBU ville gi meg en solid utdannelse og muligheter til å utvikle meg både faglig og personlig, og det har vist seg å være helt riktig.

Hva likte du best ved å studere på NMBU?

Det beste med å studere på NMBU var det gode, sosiale miljøet blant studentene. Det var en fin blanding av både norske og internasjonale studenter, og alle var veldig åpne og imøtekommende. Vi hadde det veldig gøy etter skoletid også, med mange forskjellige sosiale aktiviteter å delta på. Det var alltid en god fest på Samfunnet eller andre arrangementer som vi kunne dra på, og det var også mange muligheter for trening og andre sosiale tilbud på campus. 

Jeg satte også pris på at studiene på NMBU hadde en god balanse mellom teori og praksis, og at jeg fikk muligheten til å anvende teorien i praktiske øvelser og prosjekter. Dette gjorde at jeg følte meg godt rustet til å møte arbeidslivet etter endt utdannelse. En annen ting som var viktig for meg var den korte avstanden mellom student og foreleser. På NMBU var det en åpen og inkluderende kultur, og foreleserne var alltid tilgjengelige for spørsmål og oppfølging. Dette gjorde at jeg følte meg sett og ivaretatt som student, og det ga meg en trygghet og motivasjon for å gjøre det bra i studiene.

Hvilke karrieretips har du til andre som vurderer å ta den samme utdannelsen?

Hvis du vurderer å studere til å bli sivilinengiør i maskinteknikk, er det viktig å være åpen for ulike karriereveier. Selv om du har en klar idé om hva du vil gjøre etter endt utdanning, kan det være lurt å være åpen for andre karrieremuligheter som kan dukke opp underveis. Dette er en allsidig utdanning, og det finnes mange spennende retninger å ta innenfor faget. Det kan også være lurt å ta ulike valgfag eller fordypninger som kan gi deg mer kunnskap og erfaring innenfor ulike områder. Et annet tips er å skaffe deg relevant erfaring gjennom for eksempel sommerjobber, praksisplasser eller frivillig arbeid. Dette kan gi deg verdifull erfaring og nettverk som kan være til nytte når du skal søke jobb etter endt utdanning. Det kan også være lurt å delta på karrieredager eller lignende arrangementer for å bygge nettverk og få mer innsikt i hvilke muligheter som finnes etter endt utdanning. Videre er det viktig å ha en positiv innstilling og være villig til å lære. Som ingeniør vil du stadig bli utfordret til å finne løsninger på ulike problemer og situasjoner. Vær også villig til å ta på deg utfordrende oppgaver og jobbe hardt for å oppnå målene dine.

Fakta

Dharun Sehjpal

Studieprogram ved REALTEK: Maskin, prosess og produktutvikling

År for uteksaminering: 2016

Nåværende arbeidsplass: TechnipFMC

Andre relevante jobber, utplasseringer, trainee-stillinger eller lignende:

  • Assisterende prosjektleder – GCE Node
  • Prosjektingeniør – Bagges AS
  • Konsulent - Capgemini
  • Videreutdanning i dataprogrammering (UIB)
  • Videreutdanning i anvendt økonomi (UIA) 

Publisert - Oppdatert

Del på