Bildet er tatt ved studiestart 2016 på NMBU
Who Dares

KARRIEREEKSEMPLER

Master i skogfag

Våre kandidater får jobb over alt i samfunnet hvor skog og naturressurser håndteres. Arbeidsmarkedet er godt: skognæring og offentlig forvaltning etterlyser kompetanse og flere fagutdannede. Vi har god kontakt med arbeidslivet og mye samarbeid med potensielle arbeidsgivere. Bransjeorganisasjonen VelgSkog deler ut stipender til de beste ferdige kandidatene. Vi har også behov for å rekruttere flere til forskning.


Maria Moan

Maria: Utvikler fremtidens kartleggingsmetoder

Maria Moan er doktorgradskandidat og forsker på hvordan vi kan bruke flybåren laserscanning til å klassifisere trær og skoger.

Les mer om jobben hennes her.

Johan Stener Maagaard

Johan: Kjøp og salg av tømmer og skogbrukstjenester

Johan Stener Maagaard jobber i Glommen Mjøsen Skog hvor han er med på å forme skogbruket for framtida.

Les mer om jobben hans her.

Masterkandidat i skogfag, Anders Ringstad

Anders: Frivillig vern og eiendomsforvaltning

Anders Ringstad er konsulent i NORSKOG og jobber med frivillig vern, eiendomsforvaltning, skogbruksplanlegging og miljøregisreringer.  

Les mer om jobben hans her.

Gunvor Grimeland Koller, masterkandidat i skogfag

Gunvor: Varierte arbeidsdager i Viken skog

Gunvor Grimeland Koller jobber som skogbruksleder i Viken skog. Der treffer hun mange forskjellige mennesker og ingen arbeidsdag er lik.

Les mer om jobben hennes her.

Halldis Linde Lie

Halldis: Viltforvaltning og skogbruk

Halldis Linde Lie jobber som rådgiver på landbrukskontoret i Ringerike og Hole kommuner hvor hun administrerer storviltjakta og jobber med skogfond og skogkulturtiltak.

Les mer om jobben hennes her.

Ida Aarø

Ida: Frivillig vern og klimaskog

Ida Aarø er rådgiver hos Norges Skogeierforbund hvor hun koordinerer arbeidet rundt frivillig vern, og jobber på prosjekter tilknyttet skog og klima og skogbehandling. 

Les mer om jobben hennes her.

Arkiv