Nature and human health in Norway.
Nature and human health in Norway. Foto: Shutterstock

KARRIEREEKSEMPLER

Master i naturbasert reiseliv

Våre kandidater har varierte og samfunnsaktuelle jobber i spennet mellom friluftsliv, naturforvaltning, næringsutvikling og turisme. Økt bruk av natur og fokus på besøksforvaltning stiller tverrfaglige og nye krav til kompetanse i alle sektorer noe du får i dette studiet. Det er god kontakt med næring og forvaltning i studieløpet, og du får mange muligheter til å knytte nettverk.


Mann

Erik: Variert arbeidsdag i Sunndal

  • Erik Forbregd Henriksen jobber som miljø- og beredskapsrådgiver i Sunndal kommune.

Les mer om jobben hans her.

Mann med caps

Morgan: Skaper møteplasser og driver med destinasjonsutvikling

Morgan Kristiansen jobber som salgssjef og prosjektleder i WeBuildParks Norge.

Les mer om jobben hans her.

Endre Hovland

Endre: Koordinator i Forum for natur og friluftsliv

Endre Hovland jobber som koordinator i Forum for natur og friluftsliv i Rogaland (FNF). Han valgte NMBU fordi han hadde hørt at man var mer attraktiv på arbeidsmarkedet med en utdannelse fra Ås.

Les mer om jobben hans her.

Eli Myrseth, master i naturbasert reiseliv

Eli: Nasjonalparkforvalter

Eli Myrseth jobber som nasjonalparkforvalter og lager planer for besøksforvaltning, behandler søknader og lager skjøtselsplaner. 

Les mer om jobben hennes her.

Nikoline: Forsker på viltturisme

Nikoline Dybsand forsker på viltturisme og hvordan de besøkende oppfatter naturbasert reiseliv.

Les mer om jobben hennes her.

Masterkandidat i naturbasert reiseliv, Ida Margrethe Hybertz Brennodden

Ida: Naturveileder på Hardangervidda

Ida Brennodden jobber som naturveileder ved et besøkssenter på Hardangervidda hvor hun blant annet underviser besøkende om villrein og høyfjellsøkologi. 

Les mer om jobben hennes her.

Kristine B. Sagheim, masterkandidat i naturbasert reiseliv

Kristine: Forsker på reiseliv og delingsøkonomi

Kristine Sagheim jobber med å finne ut hva hemmer og fremmer utviklingen av delingsøkonomien i reiselivet. 

Les mer om jobben hennes her.

Lisa Kvålshaugen Bjærum

Lisa: Fjellfører

Lisa Kvålshaugen Bjærum jobber i Sogndal hvor hun underviser i reiseliv og jobber med fjellføring og kurs for Jostedalen Breførarlag. 

Les mer om jobben hennes her.

Sjur Vammervold

Sjur: Kulturkonsulent i Oppdal

Sjur Vammervold jobber som kulturkonsulent i Oppdal kommune. Der har han blant annet ansvar for utarbeidelsen av en sti- og løypeplan for kommunen, og skilting og merking i friluftsområder.

Les mer om jobben hans her.

Katrine Andersen, master i naturbasert reiseliv

Katrine: Kombinerer karriere og speiderlivet

Katrine Andersen jobber for KFUK-KFUM-speiderne som kommunikasjon - og markedsføringskonsulent. 

Les mer om jobben hennes her.

Tonje Kvam, tidligere student på master i naturbasert reiseliv

Tonje: Relevant jobb før hun var ferdig

Tonje Kvam jobber i Wild Norway, en turoperatør i Nord-Trøndelag. Der er hun ansvarlig for 'Slow Adventure', et prosjekt som fokuserer på det motsatte av adrenalinjagende opplevelser.  

Les mer om jobben hennes her.

Ida Grubben, master i naturbasert reiseliv

Ida: Jakter på nordlyset

Ida Grubben jobber for GLØD Explorer, hvor hun jobber med alt fra nordlysturer og skiturer på vidda, til booking, kano og kajakk.

"For meg var det viktig å få seg en jobb hvor jeg ikke ble sittende fast på et kontor, en jobb hvor jeg kunne få vise frem vår fantastiske natur til folk fra hele verden", sier hun.

Les mer om jobben hennes her.

Silje Utne Bjørke (master i naturbasert reiseliv)

Silje: Rådgiver i plan- og miljøseksjonen

Silje Utne Bjørke jobber hun i plan- og miljøseksjonen i Agder Fylkeskommune. 

Les mer om jobben hans her.

Amund Hagen Kristiansen

Amund: Får folk til å velge en grønnere jobbreise

Amund Hagen Kristiansen jobber nå i Fremtiden i våre hender. Der er han prosjektleder for "Grønn mobilitet", hvor han jobber for å finne løsninger for å få flere til å velge en grønnere jobbreise. 

Les mer om jobben hans her.

Arkiv