Velkommen til det nye MINA-fakultetet

Av Cathrine Glosli

somewhere in NE France
somewhere in NE FranceFoto: Kris van Looy

Den 01.01.2017 forsvant Institutt for naturforvaltning (INA) og Institutt for miljøvitenskap (IMV). Ut av fusjonen steg MINA: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning. 

Det nye fakultetet favner hele naturmiljøet, fra jord og geologi til økologi og naturforvaltning - og alt imellom.
– MINA er NMBUs fagmiljø innen natur og miljø, bærekraftig bruk av naturressurser, biologiske og geologiske prosesser, sier konstituert Dekan Sjur Baardsen. 
Det nye fakultetet har cirka 200 ansatte og omtrent 650 studenter fordelt på 13 studieprogrammer.

Fremtidens kunnskap og kompetanse
– INA og IMV har begge effektive forskere med høy produksjon og tradisjon for å hanke inn ekstern prosjektfinansiering, sier han.
– Det nye fakultetet skal legge til rette for at disse får best mulige forutsetninger for å gjøre jobbene sine.   
Med tanke på utdanning sier Baardsen at MINAs studenter vil være helt sentrale fremover. 
– Vi utdanner fagfolk som arbeider over alt i samfunnet der natur- og miljøspørsmål er i fokus. Våre kandidater vil være nøkkelpersoner for å løse fremtidens miljøutfordringer, sier han. 

To NFR-sentre
MINA er også hjem for to av NMBUs sentre: CERAD, et Senter for fremragende forskning (SFF), som forsker på miljøforurensning og radioaktivitet, og Bio4fuels, et Forskningssenter for miljøvennlig energi (FMI), som utvikler innovativ teknologi for å konvertere biomasse og organisk materiale til bærekraftig drivstoff og energi. 
– Med disse forutsetningene ser det lyst ut - dette må jo bli bra! Vi her på MINA gleder oss til veien videre.

Fakta

Fakultetsstyrets medlemmer

Fakultetets fagområder: 

 • Adferdsøkologi
 • Biodiversitet, evolusjonsgenetikk og bevaringsbiologi
 • Bioøkonomi
 • Fornybar energi
 • Geologi
 • Hydrologi
 • Jord (biogeokjemi og planteernæring)
 • Konsekvenser av arealbruk og habitatendringer
 • Limnologi
 • Naturbasert reiseliv
 • Naturforvaltning
 • Populasjons- og samfunnsøkologi
 • Radioøkologi
 • Ressurskartlegging
 • Skog-, vilt- og fiskeforvaltning
 • Skogskjøtsel
 • Treteknologi
 • Zoologi
 • Økofysiologi
 • Økologi
 • Økotoksikologi

Publisert - Oppdatert

Del på