Bildet er tatt i forbindelse med undervisning av nye studenter i skogfag  ved NMBU som er  i felt på Åsmåsan i Ås

velkommen som ny student!

Master i skogfag

På dette masterprogrammet vil det være studenter med ulik faglig bakgrunn. Vi håper dette vil bidra til et variert og godt fagmiljø blant dere som er studenter.

Masterprogrammet byr også på valgfrihet, og hver og en av dere kommer til å sette opp en egen utdanningsplan i samarbeid med studieveileder. Slik vil vi sikre at du får den faglige sammensetningen på ditt studium som du ønsker, og samtidig tilfredsstiller kravene for tildeling av mastergraden.

Vi ved MINA vil gjerne gjøre vårt for å bidra til at denne første, spennende tiden på NMBU oppleves som både hyggelig og informativ. 

NB! Det er obligatorisk oppmøte 14. august. Er du forhindret fra å møte, må du si ifra til studierådgiverne (studieveileder-mina@nmbu.no). Dersom du ikke møter, og ikke gir beskjed, regner vi med at du sier ifra deg studieplassen.

Vi ønsker deg med dette velkommen til minnerike år som student ved NMBU! Det skal ikke mangle på faglige utfordringer eller sosiale utfoldelsesmuligheter.