Utenlandskabler viktige i Nordens fremtidige energisystemer

Av Cathrine Glosli

Stabil levering av kraft er en hovedutfordring for fornybare energikilder som vindkraft.
Stabil levering av kraft er en hovedutfordring for fornybare energikilder som vindkraft.Foto: Caramba4u 4u

Skal vi nå klimamålene trenger vi mer vind og sol i den europeiske energimiksen. Da vil det lønne seg med flere kraftkabler mellom europeiske land, sier NMBU-professor Torjus Folsland Bolkesjø.

Når Norden og resten av Europa skal gjennom en storstilt omstilling for å nå sine klimamål blir fleksibilitet helt avgjørende. I energisammenheng handler dette blant annet om å løse utfordringen med å integrere en høy andel variabel fornybar energi, slik som sol og vind, inn i energisystemet på en effektiv måte.

Denne utfordringen har forskere ved NMBU studert i det nordiske prosjetet «Flex4RES», og det norske oppfølgingsprosjektet NorENS. 

Kabler blir viktig

Professor Torjus Folsland Bolkesjø minner om at handlingsrommet for en omstilling er kort hvis man skal ha ambisjon om å nå togradersmålet, men at det er mulig å oppnå store kutt i Europa de neste ti årene.

Én oppgave da er å løse fleksibilitetsutfordringen som oppstår når vi erstatter fossil produksjon med vind- og solkraft.

– I Norge for eksempel vil et bedre strømnett gjøre at vind og vann fra nord kan være med på å redusere markedet for gass lenger sør. Flere kabler mellom land kan også bidra til løse problemet, fordi vi da øker kapasiteten for å flytte kraft fra områder med høy produksjon til områder med stort behov for kraft, avhengig av værforholdene, forklarer Bolkesjø.

Les mer på disse eksterne sidene: 

NMBU 2019 1
NMBU 2019 1 Foto: Håkon Sparre

Publisert - Oppdatert

Del på