Stipend til skogfagsstudenter

Av Cathrine Glosli

Skogfaglig kompetanse er etterspurt, og dette har skogbransjen tatt konsekvensene av. Den deler ut stipend til de beste masterkandidatene hvert år. Nedenfor finner du kriteriene for stipendordningen.

MASTERSTIPEND:
Stipend på 50 000 kr per student til de tre beste studentene i kullet utdeles ved fullført mastergrad i skogfag.

Kriterier:

  • 3 kandidater.
  • Det forutsettes at studenten fullfører på normert tid (2 år). I spesielle tilfeller kan Velg Skog vurdere kandidater som av tungtveiende grunner må ta permisjon et semester eller ett år.
  • Kandidatene velges på bakgrunn av gjennomsnittskarakter fra masteroppgave og alle emner som er inkludert i mastergraden. Karakterene vektes ut i fra størrelse på emnet/antall studiepoeng.


PRIS FOR BESTE MASTEROPPGAVE I SKOGFAG:
Den beste masteroppgaven, vurdert ut fra faglig kvalitet og relevans for skognæringen, premieres hvert år med 50 000 kr.

Kriterier:

  • Evalueringen gjøres av en komité på tre medlemmer, satt sammen av Velg Skogs styre. En representant fra vitenskapelig ansatte ved MINA skal delta i komiteen.
  • Kandidater må ha levert oppgaven innen normert tid, og opgaven må være vurdert til karakteren A eller B. I spesiell tilfeller kan Velg Skogs evalueringskomité vurdere kandidater som av tungtveiende grunner må få utsatt fristen for innlevering.

Fakta

Linker til informasjon om studiene i studieguiden:

- Bachelor i Skogfag

- Master i Skogfag

- Forstkandidat - Skogfag

- Stipend til skogfagkandidater

Publisert - Oppdatert

Del på