Sjøørret: Bestandsstatus, elveosbruk og regler for sjøørretfiske

Av Cathrine Glosli

Sjøørretnettverk Trondheimsfjorden ønsker velkommen til webinar med tema «Bestandsstatus, elveosbruk, og regler for sjøørretfiske" 

Dato: Torsdag 12.mai 2022

Klokkeslett: 20.00-21.30

Sted: Digitalt (ZOOM)  

Tema:

På webinaret presenteres forskning om sjøørretens bruk av elveos, status og trusler, og hvorfor fisket etter sjøørret er stengt rundt Trondheimsfjorden. Aktuelle tema over det ganske land. 

Målgrupper:

Frivillige, sportsfiskere, grunneiere, samt offentlig forvaltning. Åpent for alle. 

Påmelding:

Meld deg på her, så vil du kvelden før få tilsendt en link til webinaret: https://form.nmbu.no/view.php?id=869718 

Program: 

20.00 Velkommen / Stian Stensland, førsteamanuensis, NMBU

20.05 Status for sjøørreten i Norge og Trondheimsfjorden. Funn fra ny rapport.
/ Torbjørn Forseth, leder, vitenskapelig råd for lakseforvaltning, og seniorforsker NINA 

20.40 Sjøørretens bruk av elveos i Trondheimsfjorden / Jan Grimsrud Davidsen, førsteamanuensis/Forsker 1, NTNU Vitenskapsmuseet 

21.05 Hvorfor er fisket etter sjøørret stengt rundt Trondheimsfjorden? / Lovise Marie Vårhus, rådgiver, fiskeseksjonen, Miljødirektoratet

21.30 Kommentarer og spørsmål

21.40 Slutt

Følg arrangementet på facebook: https://www.facebook.com/events/317406140466248   

BAKGRUNN 

Bestandsstatusen for sjøørreten er på et historisk lavmål i store deler av Norge. Påvirkning fra lakselus og forhold i ferskvann er hovedårsak til nedgangen. I Trondheimsfjordelvene har sjøørreten vært fredet siden 2009. Forskning fra NMBU og NINA viser at bekkene produserer bare 10-15% av den ungfiskmengden de historisk gjorde. Mye av reduksjonen skyldes inngrep fra landbruk og samferdsel. 

Imidlertid er det et voksende engasjement, interesse og forpliktelse hos offentlige og private aktører for å styrke sjøørretbestandene. Til tross for en voksende bevissthet om forvaltningsansvar og oppgaver, skjer det hele tiden lovlige og ulovlige inngrep og påvirkning som er uheldig for sjøørretbekkene. 

Det er fokus på Trondheimsfjorden, men problemstillingen er relevant for de fleste kommuner i landet. 

«Sjøørretnettverk Trondheimsfjorden» (opprettet mars 2021) er et nettverk og møteplass for alle med interesse og forvaltningsansvar for sjøørreten og dens leveområder. 

Her inkluderes offentlig og privat forvaltning, frivillig sektor, skoleverk, og forskning/utdanning. Sammen bygger vi kompetanse og ressurser for en bedre forvaltning av sjøørreten og dens leveområder. 

Fakta

Ressursgruppa for nettverket består av: 

  • Torstein Rognes, Gaula Fiskeforvaltning 
  • Fredrik Fredriksen, Forum for natur og friluftsliv Trøndelag 
  • Kristian Julien, Statsforvalteren i Trøndelag. 
  • Stian Stensland, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) 

Kontakt: Facebookgruppa «Sjøørretnettverk Trondheimsfjorden»: https://www.facebook.com/groups/2929792157347611 

Publisert - Oppdatert

Del på