Nytt BIONÆR-prosjekt på matkvalitet

Av Cathrine Glosli

Storfekjøtt
StorfekjøttFoto: Animalia / Moment Fotografi

MINAs forsker Daniel Münch har fått tilslag på sin BIONÆR-søknad på prosjektet "FOOD INSPECTOR". Prosjektet har fire års varighet, og er et samarbeidsprosjekt mellom MINA, KBM, UiO og Animalia. 

Norske og europeiske myndigheter krever nøyaktig merking av matvarer, inkludert informasjon om hvordan kjøttet er konservert. Tinte produkter kan ikke merkes som "fersk", men som "opptint". Hurtigfryste produkter merkes spesielt, da denne frysemetoden er av høyere kvalitet og øker verdien på produktet. Dagens verktøy for å kvalitetssikre denne merkingen er arbeidskrevende, dyrt og ofte ikke direkte tilgjengelig for relevante brukergrupper.

FOOD INSPECTOR skal etablere innovative verktøy som på en billig og rask måte kan fastslå hvilke effekter lagring har på kjøttkvalitet. Prosjektet skal utvikle metoder og verktøy for å skille mellom fersk og opptint kjøtt, etablere lavkostløsninger for tredimensjonal strukturanalyse, samt utvikle strategier for å fremme et merke for kjøttkvalitet.

I prosjektet vil det blant annet inngå to ph.d.-kandidater.

T.O: Animalia er et norsk fag- og utviklingsmiljø innenfor kjøtt- og eggproduksjon. Organisasjonen driver forskning, utvikling, helsetjenester og kursvirksomhet rettet mot kjøtt- og eggbransjen.

Fakta

Om prosjektet: 

Tittel: FOOD INSPECTOR. Novel tools to authenticate food qualities and food labeling of meat.

Prosjektpartnere: NMBU, UiO, Animalia 

Finansiering: BIONÆR, Norges forskningsråd

Publisert - Oppdatert

Del på