Morgan: Skaper møteplasser og driver med destinasjonsutvikling

Av Cathrine Glosli

Blid mann med caps
Morgan Kristiansen - kandidat i naturbasert reiselivFoto: WeBuildParks

Morgan Kristiansen jobber som salgssjef og prosjektleder i WeBuildParks Norge.

Kan du fortelle litt om din nåværende jobb?

Min jobb i WeBuildParks omhandler å utvikle moderne aktivitetsanlegg til alle ulike formål. Dette kan være sykkelparker i form av stier, pumptracks, skateparker osv. I tillegg leverer selskapet snøparker til alpinanlegg, eventer, konkurranser og andre formål. Selskapet leverte blant annet Harstad BikePark(årets idrettsanlegg 2023), slopestyle-løypen i OL i Kina og Korea, samt X-Games Lillehammer.

Min oppgave som salgssjef er å nå ut til alle landets destinasjoner, kommuner, idrettslag, nabolag, organisasjoner osv. Mye av tanken bak en moderne aktivitetspark er å skape et anlegg som barn og unge kan benytte seg av, og gi dem et avbrekk fra den strukturerte hverdagen de opplever ellers. Flere vinter-destinasjoner ser også på sykkelsatsing som det store nye satsingsområdet når det kommer til destinasjonsutvikling. Dette bidrar til utviklingen av helårsdestinasjoner, og skaper attraktive reisemål. Å kunne bidra med denne utviklingen er noe av det mer spennende og interessante i jobben.

Hvorfor valgte du å studere ved NMBU?

For å få mer faglig tyngde var mastertilbudet på Ås en naturlig overgang fra min bakgrunn som bachelorstudent på friluftsliv i Volda.
I tillegg er flere av emnene i masterprogrammet svært nyttige og kan lett implementeres i arbeidslivet. Valget av tema for masteroppgaven har mange muligheter, alt ettersom hvilke interesser og hvilken bakgrunn man har. Man får muligheten til å forske på noe man selv brenner for.

Hvilken nytte har du hatt av utdanningen du tok ved NMBU?

Det må nevnes at utferdene gjennom studiet har vært svært verdifulle. Jeg satt også pris på presentasjonene vi fikk fra de ulike aktørene vi besøkte på de ulike utferdene, med info om hvordan de jobber, og hvilke strategier de bruker og hvordan skape attraktive reisemål. Det ga meg et annet inntrykk å møte disse ansikt til ansikt, enn å lese om dem i en artikkel.

Så må det nevnes at naturbasert reiselivs-masteren er veldig tverrfaglig, som åpner opp nye muligheter man kanskje ikke ville fått gjennom et annet masterstudium. Jeg tok blant annet emnet "Regional landskapsplanlegging og lokalsamfunnsutvikling". Dette emnet ga meg faglig tyngde knyttet til hvordan utvikle destinasjoner, og utbyttet vi fikk her, parallelt med utbyttet man får fra reiselivs-emnene, så har denne helheten vært viktig for å forstå hvordan destinasjonsutviklingen foregår, noe jeg drar nytte av i jobben.

Hva kan du si om studentmiljøet på NMBU?

Jeg var en del av corona-kullet, så vi hadde mye digital undervisning, men med visse muligheter for å møte opp i forelesninger. Heldigvis fikk vi gjennomført alle de planlagte utferdene, som var med på å skape samhold hos de andre studentene. Det var fint og bra miljø i klassen.

Har du noen råd til kommende studenter?

For studenter med friluftsliv-bakgrunn så vil jeg anbefale masteren på Ås, spesielt fordi man får den faglig kompetanse man trenger i arbeidslivet, og studiet gir en mer akademisk tyngde enn det man får gjennom bacheloren. Det er en glidende overgang fra friluftslivstudiet, som tar opp flere av temaene og problemstillingene man diskuterer på bachelornivå. I tillegg vil jeg si at det åpner opp for flere jobbmuligheter, da flere og flere arbeidsgivere ser på masterutdanning som et kriterium når det kommer til jobbsøking.

Hvordan bidrar du/jobben din/arbeidsplassen din i arbeidet med FNs bærekraftsmål?

Vi utvikler aktivitetsparker og legger vekt på å skape sosiale verdier og møteplasser, øke aktivisering hos befolkningen og legge til rette for destinasjonsutvikling.

Vi skaper nettverk av slitesterke stier og løyper som bidrar til å dempe slitasjen på eksisterende stier som kanskje ikke er skapt for å tåle presset og påkjenningen de får av syklister - med andre ord er dette en form for kanalisering. I tillegg legger vi tilrette for sykkelopplæring hos barn, unge og voksne.

Så jeg vil si at vi bidrar til målene 3 (god helse), 9 (innovasjon og infrastruktur), 11 (bærekraftige byer og samfunn) og til en viss grad 15 (liv på land gjennom kanalisering av syklister)

Publisert - Oppdatert

Del på