Med reinsdyret som utgangspunkt: klimaendringer på Svalbard

Av Cathrine Glosli

Svalbardrein
SvalbardreinFoto: Shutterstock

Ett nytt prosjekt skal undersøke hvordan klimaendringene påvirker Svalbards økosystem og -prosesser. Forskerne skal ta utgangspunkt i Svalbardreinen, og undersøke hvordan effektene av klimaendringene på dyrene gir ringvirkninger videre ut i økosystemet.

Den globale oppvarmingen skjer raskest i Arktis, og noen av de største temperaturøkningene skjer på Svalbard. Kombinasjonen raske temperaturendringer og tundraens relativt lave biologiske mangfold gjør Svalbard til et velegnet system for forskerne til å observere effektene av klimaendringer. Et nytt forskningsprosjekt skal studere effektene av oppvarming på økosystemet via å se nærmere på effektene på Svalbardreinen.

Bygger videre 

Det nye prosjektet er en direkte forlengelse av et tidligere NMBU-prosjekt fra 2016 hvor forskerne bygger videre på de meste spennende resultatene fra forrige runde.

– Denne gang blir det en sterkere økosystemfokus, sier prosjektleder professor Leif Egil Loe.

Et hovedfokus blir å se å se på hvordan klimarelaterte endringer i ressursgrunnlaget og parasittmengde har endret livsgrunnlaget for Svalbardreinen. Mye av grunnen til at vi fikk prosjektet er at vi har høykvalitetsdata på planter, parasitter og reinsdyra selv, som er samlet på samme måte gjennom 25 år med rask klimaendring.

To typer rein? 

– Parallelt med økosystemstudiet skal vi gjøre ting som er skikkelig “high-tech”. Vi har foreløpige funn på at vi har to fenotyper av reinsdyr som lever side om side som har ulike strategier for termoregulering – en senker kroppstemperatur om vinteren og en gjør det ikke.

Foreløpige funn tyder på at de har ulik diett, bakterieflora, vektutvikling og kalvingsrate.

– Men her trenger vi mer data for å kunne si noe sikkert. Det var nok dette foreløpige funnet som gjorde at vi scoret høyt på nyhetsverdi.

– Hva skjer når klimaendringene påvirker reinsdyrene? Det skal vi finne ut av.

Om prosjektet:

Fullt navn: Understanding climate change impacts in an Arctic ecosystem: an integrated approach through the prism of Svalbard reindeer

Finansiering: Norges Forskningsråd, KLIMAFORSK

Prosjektperiode: 2021-2024

Budsjett: 12 MNOK

Prosjektkoordinator: NMBU

Partnere: Moredun Research institute, University of Aberdeen, Swedish University of Agricultural Sciences, University of Veterinary Medicine Vienna, Université Laval Canada, Universite Sherbrooke Canada, Norwegian Polar Institute (NP), Centre of Ecological and Evolutionary Synthesis University of Oslo (CEES), University of Tromsø (UiT), The University Centre in Svalbard (UNIS), Norwegian Institute for Nature Research (NINA), Norwegian University for Technology and Science (NTNU) og Inland Norway University of Applied Sciences (INN)

Publisert - Oppdatert

Del på