Maria: Jobber med å utvikle fremtidens kartleggingsmetoder

Av Cathrine Glosli

Maria Moan har en mastergrad i skogfag. Nå jobber hun som forsker og lærer noe nytt hver dag. 

Maria Moan
Maria Moan

Fortell litt om din nåværende jobb:  

Jeg er PhD kandidat på NMBU. Jeg forsker på hvordan vi kan bruke flybåren laserscanning til å klassifisere trær. Eksempler på noen arbeidsoppgaver er: å gjøre statistiske analyser, lese litteratur, skrive forskningsartikler, diskutere spørsmål med kollegaene mine, samle inn data i felt, og å ta emner for å lære mer om temaet mitt. Jeg er veldig heldig som har en jobb der jeg kan jobbe så faglig og lære noe nytt hver dag.

Hvorfor valgte du å studere ved NMBU? 

Jeg ville gå på et universitet som hadde et fokus på klima og miljø, og etter året på folkehøgskolen fant jeg ut at jeg ville jobbe med trær. Da ble skogfag på NMBU det naturlige valget. I tillegg hadde jeg hørt at det var et godt studiemiljø på NMBU.

Hvilken nytte har du hatt av utdanningen du tok ved NMBU? 

Jeg har hatt nytte av mange av fagene jeg tok på NMBU, men kanskje spesielt statistikkfagene og de skogfagene der vi har lest vitenskapelige artikler. I tillegg gjør man seg også en masse erfaringer som man kan ta med i doktorgradsarbeidet når man skriver masteroppgave.

Maria i skogen.
Maria i skogen. Foto: Privat

Hva kan du si om studentmiljøet på NMBU?

Jeg trivdes godt i studentmiljøet på NMBU. På skogfag ble jeg godt kjent med klassen gjennom felles fag og utferder, og vi hadde også en stor grad av nærhet til foreleserne. Jeg var med i flere studentforeninger som gjorde at jeg fikk venner fra mange ulike studier.

Har du noen råd til kommende studenter?

Jeg vil anbefale å ta emner man interesserer seg for, og å bli kjent med medstudentene dine. Bruk gjerne også litt tid til å diskutere skogforvaltning med de rundt deg, og gjerne også folk fra andre studieretninger. Det er flere ulike synspunkt på hva som er bærekraftig skogforvaltning, og å ha et reflektert forhold til dette tror jeg er viktig. Jeg vil også anbefale å bruke fritiden til å gjøre ting man synes er givende, gjerne ved å melde seg inn i en studentforening. Og så vil jeg anbefale et semester på utveksling, og en relevant sommerjobb dersom man har muligheten til det.

Hvordan bidrar du/jobben din/arbeidsplassen din i arbeidet med FNs bærekraftsmål?

Forskningen som pågår på NMBU er godt forankret i FNs bærekraftmål. På fakultetet for miljøvitenskap og naturforvaltning jobber vi spesielt med forskning som er knyttet til bærekraftsmålene om livet på land, livet i havet og ren energi.

Publisert - Oppdatert

Del på