Kari: Mye logistikk og ansvar for entreprenører

Av Cathrine Glosli

Skog
SkogFoto: Shutterstock

Kari Hunstad Mørck har en mastergrad i skogfag og jobber som skogkulturleder i Glommen Mjøsen skog SA.

Kan du fortelle litt om jobben din?

Jeg jobber mye med logistikk av planter og planteoppdrag, samt planlegging av plantesesongen om våren og høsten. Reste av året er det hovedsakelig oppfølging og befaringer av ungskogpleiefelt. Jeg prøver å være mye ute i skogen og følge opp entreprenørene jeg har ansvar for.

Kvinne og elghund
Kari Hunstad Mørck har en mastergrad i skogfag. Foto: Privat

Hvorfor valgte du å studere ved NMBU?

Fordi NMBU er eneste studiested som tilbyr master i skogfag.

Hvilken nytte har du hatt av utdanningen du tok ved NMBU?

Jeg har lært veldig mye. Blant kursene som er mest overførbare til hverdagen nå er flerbruk i skog og feltkurset vi hadde på Søve Vgs.

Hva kan du si om studentmiljøet på NMBU?

Det syns jeg er veldig bra og særlig innad på skogfag siden vi er en såpass liten klasse.

Har du noen råd til kommende studenter?

Lær deg R-studio tidlig i studieløpet og ikke vær redd for å spørre de som går årene over om hjelp. Det er morro å kunne hjelpe nye studenter

Hvordan bidrar du/jobben din/arbeidsplassen din i arbeidet med FNs bærekraftsmål?

Vi har stort fokus på bærekraft og har senest i høst hatt møte med vår bærekraftsansvarlig om hvordan vi skal gjøre bærekraft til noe håndfast som vi kan jobbe med i hverdagen, og hvilke tiltalt vi kan gjøre.

Publisert - Oppdatert

Del på