Kari Anne Solberg: Koordinator for fem kystkommuner

Av Cathrine Glosli

Kari Anne Solberg har en master i miljø og naturressurser. Hun jobber som prosjektleder og koordinerer kartleggingen av innsjøer, elver og kyst i fem kystkommuner. Studiet er som skapt for prosjektlederstillingene i vannområdene, sier hun.

 

Kan du fortelle litt om din nåværende jobb?

Som prosjektleder for Søndre Fosen vannområde koordinerer jeg arbeidet knyttet til vannforskriften for fem kystkommuner i Trøndelag. Alt av innsjøer, elver og kyst skal kartlegges og det skal settes i gang tiltak for å bedre eller opprettholde økologisk tilstand der det trengs. Dette er et storstilt arbeid i hele landet, hvor det er nok å ta tak i og det trengs folk med relevant bakgrunn. Arbeidet gjøres i samarbeid med de andre som har stillinger knyttet til vann i kommunene, samt Fylkesmann, Fylkeskommune, interesseorganisasjoner og konsulentfirma.

Jobbhverdagen består bl.a. av møter, feltarbeid, kunnskapsinnhenting og diverse prosjekter fra idé til ferdigstillelse. Det er en selvstendig stilling hvor jeg står ganske fritt til hvordan jeg legger opp dagene, og det er mange varierende og spennende oppgaver.

Jeg er også rådgiver i vannkvalitet for Hemne kommune. Der har hovedfokuset vært på utredning av ny drikkevannskilde, både i form av konsekvensvurderinger og ukentlige vannprøver rundt om i kommunen. I tillegg er jeg involvert i diverse naturforvaltningsprosjekt.

Som en utpreget friluftsperson ser jeg på det som et gode å kunne være så mye ute gjennom jobben som jeg er. Det er artig å bli bedre kjent i kommunene, samtidig som jeg får utføre feltarbeid som lysfiske etter gytefisk, bunndyrsprøver, sedimentprøver, kartlegging av elvemusling og vannprøvetaking fra både fjellvann og kystområder.

Som en utpreget friluftsperson anser Kari Anne Solberg seg som særskilt heldig som får være så mye ute gjennom jobben som det hun er. – Det er artig å bli bedre kjent i kommunene, samtidig som jeg får utføre feltarbeid, sier hun.
Som en utpreget friluftsperson anser Kari Anne Solberg seg som særskilt heldig som får være så mye ute gjennom jobben som det hun er. – Det er artig å bli bedre kjent i kommunene, samtidig som jeg får utføre feltarbeid, sier hun. Foto: Sigmund Nakken

Hvorfor valgte du å studere ved NMBU?

Jeg ønsket å gå på en linje med varierte fag innenfor naturvitenskap på et universitet hvor disse fagene settes høyt - da var det NMBU og miljø og naturressurser som så ut til å passe best.

Hvilken nytte har du hatt av utdanningen du tok ved NMBU?

Studiet (spesielt limnologi-masteren) er som skapt for prosjektlederstillingene i vannområdene. Vi fikk et bredt grunnlag fra bacheloren som hjelper til å se helhetlig på utfordringer knyttet til vann, samtidig som spesialiseringen ga ekstra faglig tyngde. Selv om man må lese seg opp på både nye og gamle ting når man får seg jobb, er det lettere når man har en forståelse for de mest grunnleggende prosessene i naturen.

Jeg har også fått god bruk for de praktiske ferdighetene jeg fikk gjennom utdanningen (både GIS og feltarbeid knyttet til vann) og dette har bidratt til at jeg får jobbet mye med både kart og arbeid ute i feltet.

Har du noen råd til kommende studenter?

Ikke stress og nyt studietiden som best.

Velg de fagene du har interesse av og som virker spennende (sjekk gjerne ut flere før du bestemmer deg). Mange på dette studiet vil gjerne være mest mulig ute også i sin fremtidige stilling - da er det lurt å ta fag som gir deg erfaring med feltarbeid og praktiske ferdigheter.

Spesielt GIS er ettertraktet og det er også et flott verktøy i mange sammenheng, så det anbefales. Men, som sagt, velg mest mulig av det du liker da det gjerne er nettopp det du ønsker å jobbe med også. Det meste kan læres når man har kommet seg ut i arbeidslivet.

Publisert - Oppdatert

Del på